Förutom att försöka få in avtalsförslag och prata om hur det ser ut på deras arbetsplatser. Så lät vi deltagarna att prova på att förhandla och prioritera vissa avtalsförslag som är aktuella.

Efter att grupperna prioriterat klart skulle de sedan ”sälja” något ifrån avtalet.

Spelet avslutades med att smågrupperna fick välja en representant ifrån varje grupp för att sedan prioritera tio förslag och försöka enas om dessa.

 Det var en mycket bra och uppskattad dag.

Elin, Mikael, Thomas och Louize har blivit utsedda av sina grupper att komma överens om vilka tio förslag som gynnar alla mest.

I storgrupp diskuterades vilka förslag som är på tapeten.