I Måleriavtalet finns en del som heter Avtal om anställningsskydd. I det har parterna kommit överens om kompletterande bestämmelser till lagen om anställningsskydd.

En person i gul reflexväst håller i en vit bygghjälm. I bakgrunden syns en byggnad.

Covid-19

Regeringens beslut: Korttids­­permittering införs

Nyheter

Parterna har anpassat lagen till måleribranschens speciella förhållanden.

Paragraf 8 handlar om arbetsgivarens rätt att permittera. Det innebär att målaren lämnar arbetsplatsen vid arbetsbrist utan att anställningen upphör.

Permitteringslönen utgörs av tidlön, det vill säga garantilön plus individuellt tillägg.

Nu har Målareförbundet och Måleriföretagen enats om att tillfälligt införa förenklade regler med anledning av coronapanepedemin.

Peter Sjöstrand

Covid-19

Avtalsrörelsen skjuts fram – gällande avtal förlängs

Avtal 2020

– Reglerna gäller endast permitteringar som är direkt kopplade till corona och dess påverkan på branschen, säger Peter Sjöstrand, Målarnas förhandlingschef.

Förenklingen avser att underlätta förhandlingsprocessen i enlighet med §11 MBL mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation.

Arbetsgivaren kan med dessa förenklade regler upprätta en kollektiv förteckning med uppgifter om de permitterades namn och personnummer (utom de fyra sista siffrorna) samt första permitteringsdag.

Den upprättade förteckningen skickas till berörd lokal facklig organisation med kopia till berörd MB-grupp eller kontaktombud.

Därmed har arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet i denna speciella situation.

Målaren ska informeras genom en skriftlig underrättelse till den enskilde arbetstagaren.

En person i läkarrock, med ett stetoskop runt halsen och pennor i bröstfickan.

Covid-19

Här är de nya reglerna för sjuka under coronakrisen

Nyheter

Överenskommelsen gäller fram till och med den 4 maj 2020 om ingen av parterna säger upp den innan dess.

Den här överenskommelsen avser de permitteringar som redan finns i Måleriavtalet.

De korttidspermitteringar som regeringen beslutat om där regeringen betalar en del av lönekostnaden kräver ett avtal mellan branschens parter.

Där pågår en diskussion mellan Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige AB.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset