Arbetsskadeförsäkringen, som reglerar vilka som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet, ska inkludera covid-19. 

Det lovar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), skriver Arbetet

– Vi arbetar för fullt med att ändra den förordning som reglerar vilka sjukdomar som omfattas, och tillföra covid-19 till listan, säger han till TT. 

Om man till exempel jobbar på sjukhus och är sjuk i fyra veckor då kommer man inte, som regelverket ser ut i dag, få någon ersättning för det.

Michel Normark, Afa Försäkring

Listan han nämner finns i en författning i socialförsäkringsbalken där det står vilka sjukdomar som är smittsamma och som inkluderas i arbetsskadeförsäkringen.

Försäkringen kan ge ersättning för inkomstbortfall, vårdkostnader eller om anställda får långvariga skador av en smitta, till exempel skador på lungorna som kan vara fallet med covid-19. 

Men detta gäller bara om smitta eller skador består efter 180 dagar. 

– En uppdatering av listan löser inte alla problem. Om man till exempel jobbar på sjukhus och är sjuk i fyra veckor då kommer man inte, som regelverket ser ut i dag, få någon ersättning för det. Förutom det man får vid vanlig sjukdom, säger Michel Normark till Arbetet. 

Han är chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring, som är det bolag som administrerar avtalsförsäkringen. 

Om man har jobbat på en intensivvårdsavdelning där man har hanterat patienter med covid-19 så är bevisläget ett annat än om man till exempel har varit kontorist.

Michel Normark, Afa Försäkring

Hur bevisar man att smittan har skett på jobbet?

– Det blir lite olika beroende vilket jobb man har. Om man har jobbat på en intensivvårdsavdelning där man har hanterat patienter med covid-19 så är bevisläget ett annat än om man till exempel har varit kontorist. 

Om regeringen skriver in covid-19 på listan, är det något mer ni måste reda ut innan försäkringen kan börja gälla? 

– Nej, då kan vi reglera på samma sätt som vid alla smittsamma sjukdomar. 

Här är några sjukdomar som försäkringen täcker:

 • Difteri
 • Gula febern 
 • Hepatit (A, B, C, D, E)
 • Meningokockinfektion
 • SARS
 • Tuberkulos 
 • Kolera 
 • Mjältbrand
 • Rabies
 • Salmonellainfektion 
 • Tyfoidfeber

Källa: Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.