Wibe har tagit fram en ny trapphusstege kallad 55 S. Fyra flexibla ben som justeras individuellt för arbete i trappor och på ojämnt underlag.

Stegsidans ben kan förlängas 415 mm och stödsidan upp till 1030 mm.

Alla ben med glidskydd och stegen är av anodiserad aluminium för att inte svärta händer.

Stegen har en tyststängande plattform, 310 x 270 mm, i metall och dubbelriktade halkskydd.

Men som alltid; Arbete från ställning är alltid att föredra ur säkerhetssynpunkt.

En person arbetar på en stege som står i en trappa
Alla ben med glidskydd och stegen är av anodiserad aluminium för att inte svärta händer.