Eldrivna skåpbilar har en betydligt kortare räckvidd än eldrivna personbilar.  

LKB Måleri och golv har en Renault Kangoo ZE som enligt företaget har en räckvidd på cirka 15 mil, vilket inte är optimalt ur ett norrländskt perspektiv.

– Vi skaffade elbilen för att vi vill bidra till att få ner utsläppen av koldioxid och för att testa hur det funkar här uppe hos oss. Och som vi använder den, inne i Luleå, fungerar det. Men ska vi skaffa fler elbilar så krävs det bättre prestanda – helt enkelt längre räckvidd. Vi kör ju ibland 20 mil enkel resa för att jobba, säger Tobias Kjellgren, bilansvarig på LKB.

Det blir också allt vanliga med krav på hållbara transporter från kommuner och regioner när det görs upphandlingar.

– Så är det. Men ofta har de ganska dålig koll på vad de kräver, eftersom utbudet av miljöbilar på transportsidan är rätt skralt här hos oss, säger Tobias Kjellgren.