Vem är det egentligen som ska strejka?

Vilka som omfattas av en konflikt och hur lång konflikten blir fattar fackförbundet beslut om. Du får information från Målarna via hemsida, sociala medier och tryckt media.  

Se till att hålla dig uppdaterad, en strejk kan blåsas av strax innan den är tänkt att börja. Se till att Målarna har rätt kontaktuppgifter till dig, det ändrar du under ”Mina sidor”. 

Måste jag strejka?

Om du vägrar delta i strejken blir du förmodligen utesluten ur facket eftersom du bryter mot förbundets stadgar. Din arbetsgivare får inte försöka övertala fackmedlemmar att arbeta trots strejk. 

Vad gör man under strejken

Du förväntas stå till fackets förfogande för uppgifter som kan bli aktuella, till exempel att vara strejkvakt. På första strejkdagen ska du gå först till din arbetsplats. Där finns en kontaktperson som ger dig mer information. Du måste också besöka din lokalavdelning för att få ett konfliktkort. Det behöver du ha för att få konfliktersättning.   

Hur länge kan strejken hålla på?

Så länge fackets strejkkassa räcker för att ersätta medlemmarnas förlorade lön. Men så fort fack och arbetsgivare kommit överens om nytt avtal så bryts strejken och du ska återgå till jobbet. 

Får man lön när man strejkar?

Om du är uttagen i strejk, eller om arbetsgivaren har svarat med lockout så du inte får jobba, får du ingen lön av arbetsgivaren. 

Däremot får du konfliktersättning från ditt fackförbund. Första strejkdagen måste du besöka avdelningen för att fylla i ett konfliktkort. Den lön du redan tjänat in är arbetsgivaren skyldig att betala ut.  Du måste ha varit medlem i Målarna och betalat din medlemsavgift under minst tre månader för att få rätt till ersättning. Har du varit medlem en kortare tid behöver du ta kontakt med din lokalavdelning. 

Om jag inte är medlem i facket – vad händer med jobbet och lönen under strejken då?

Den som inte är medlem i facket kan hävda neutralitetsskyddet, som innebär att den oorganiserade inte är skyldig att utföra arbetsuppgifter som är föremål för konflikt. 

Om arbetsgivaren beordrar att arbetsuppgifterna ska utföras trots att neutralitetsskyddet åberopats ska den oorganiserade begära att arbetsgivaren beordrar detta skriftligt. 

De får ingen lön om de inte arbetar och som icke medlem inte heller ersättning från facket om de strejkar eller blir lockoutade av arbetsgivaren. 

Vad händer om jag blir sjuk under strejken?

Blir du sjuk har du rätt till ersättning. Anmäl dig sjuk som vanligt enligt de regler som finns på företaget du arbetar på. 

Vad händer när strejken är slut?

Håll dig uppdaterad om när du ska återvända till arbetsplatsen. Ibland kan arbetet dra igång igen med kort varsel. 

När strejken är över ska du lämna tillbaka konfliktkortet till Målarnas lokalavdelning för att få den ersättning du har rätt till. Tänk på att kortet är en värdehandling. 

Mer info!

Målarnas nio avdelningar finns en konfliktansvarig som kan svara på dina frågor.