Kirgizistan är ett land i Centralasien, med gränser mot Kazakstan, Kina, Tadzjikistan och Uzbekistan.

I en rapport från 2019 bedömer organisationen Freedom House landet som ”delvis fritt”, och att fackföreningar ”generellt sett kan arbeta utan hinder”. 

Sedan rapporten publicerades har situationen för landets arbetare dock försämrats avsevärt. 

Ett lagförslag hotar nämligen att minska fackföreningarnas handlingsutrymme och möjlighet att styra över sitt eget arbete.

Exempelvis skulle alla fackföreningar tvingas gå in under Kyrgyzstan Federation of Trade Unions (KFTU) – den enda fackliga centralorganisationen som erkänns av landets regering. Det skulle inte bara öka statens inflytande, utan även minska de mindre fackens möjligheter att agera självständigt – och i värsta fall leda till att de löses upp.

Den här lagen skulle lamslå oberoende fackföreningar i Kirgizistan och underminera arbetares rätt att organisera sig.

Laura Mills, Human Rights Watch

Om lagen klubbas igenom har fackföreningarna sex månader på sig att skriva om sina stadgar. Om de inte gör det kommer de att upplösas av domstol, och alla deras tillgångar automatiskt övergå till KFTU.

– Den här lagen skulle lamslå oberoende fackföreningar i Kirgizistan och underminera arbetares rätt att organisera sig, säger Laura Mills, researcher hos Human Rights Watch, i ett uttalande.

Kirgizistans fackföreningar har stridit mot lagförslaget i två år. Landets regering har svarat genom att rikta påhittade brottsanklagelser mot rörelsens ledargestalter och plocka bort dem från sina poster. 

Fackledare och aktivister har utsatts för ständiga gripanden, förhör, press och provokationer. Fackliga lokaler och protesterande fackledare har utsatts för husrannsakningar, och bankkonton tillhörande fackförbunden har blivit tömda.

Detta har fått fyra internationella fackorganisationer att reagera och starta en protestkampanj, för att stödja Kirgizistans fackföreningar och markera gentemot landets regering. 

Du kan läsa mer om kampanjen här

En tecknad asterisk i en pratbubbla
Organisationerna som står bakom kampanjen är:

– International Trade Union Confederation (ITUC)
– International Union of Food Workers (IUF)
– IndustriALL Global Union
– Building and Wood Workers International (BWI)

Bild: Colourbox/edit