Det är tidningen Ingenjören som rapporterar att företaget inlett ett samarbete med Uf-företaget Period Pack som har behållare som placeras på toaletter och fylls löpande genom ett abonnemang.

– Byggarbetsplatser ligger inte alltid centralt vilket kan göra det svårt att hinna iväg på rasten för att handla om man glömt skydd. Dessutom är det ju ingen som tar med sig eget toalettpapper, det borde vara samma sak med mensskydd, säger Camilla Hartman Frilander till tidningen.

Peabs arbetschef har fått mycket positiv respons på initiativet och även märkt en förändring.

Till en början var många män i branschen besvärade och hon såg att de tyckte det var jobbigt att kännas vid mensfrågan, men nu är de mer avslappnade.

– Den här grejen är praktiskt jättebra och har också ett symbolvärde. Vi vill jobba för att göra byggbranschen och Peab mer inkluderande och tillgänglig för alla och det här är i linje med det, säger Camilla Hartman Frilander.