I början av mars i år förlorade Transportarbetareförbundet ett ärende i Stockholms tingsrätt.

En medlem som samtidigt var politiskt aktiv i Sverigedemokraterna hade uteslutits ur förbundet. Anledningen var att Transport ansåg att Sverigedemokraternas politik var oförenlig med förbundets ändamål.

Medlemmen vände sig till tingsrätten för att de skulle ogiltigförklara uteslutningen. Rätten dömde till medlemmens fördel.

Nu har alltså Transport beslutat sig för att överklaga domen. Förbundet hänvisar till ILO 87 artikel 3 som beskriver att fackföreningar och arbetsgivareorganisationer själva har rätt att upprätta sina regler och stadgar, samt att välja sina representanter i full frihet.