Gruppbild på målarna.

Målarna från Engbergs konstaterar att det blir fint med synliga limträbalkar, mjuka mattor och färgsättningen. Från vänster: Micke Dahlin, Peter Lindgren, Sandra Sundin, Anders Lundström och Jimmy Wallin.

Utanför arbetar Jimmy Wallin och Anders Lundström vid fasaden där varje bräda är hyvlad för att bilda ett vågigt mönster. Men det är inte färg de sprutar.

– Fasaden ska åldras naturligt, vi sprutar på ett klotterskydd som gör det lättare att tvätta bort klotter, säger Jimmy Wallin.

Högre upp består fasaden av stora glaspartier som släpper in mycket ljus i lokalerna där limträbalkarna lämnas synliga, den enda behandlingen är att de stående lackas medan de i taket ska vara obehandlade.

Det naturliga träet kompletteras med kulörer som bryter av varandra. Den våningen vi besöker går i jordnära färger men målarna berättar att på andra våningar är det skarpa kulörer.

Byggnaden Magasin X sedd utifrån

I Uppsala byggs Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä.

Jimmy Wallin Anders Lundstrom på arbetsplatsen

Jimmy Wallin och Anders Lundström täcker den trärena fasaden med klotterskydd.

– Färgsättningen är speciell, många skarpa kulörer och färgbrytningar mitt på väggen, säger Anders Lundström.

Det innebär att sprutorna behöver rengöras, mycket maskering och limträbalkar som ska täckas. Inte det bästa projektet för ackordet med andra ord.

Allt material måste vara miljömärkt

Lagbasen Peter Lindgren har varit på projektet sedan januari och sedan har fler målare tillkommit. Idag är de sex på plats och i oktober flyttar första hyresgästerna in.

– Det är Skattemyndigheten som blivit lovade att flytta in så jag håller på att titta på passager så de kan få tillträde eftersom vårt arbete fortsätter i resten av byggnaden, säger Peter Lindgren.

Vi går in och möts av ett trapphus i trä som tornar upp sig. Även hisschaktet är gjort i trä. Målarna har behandlat med brandskyddslack som fördröjer ett eventuellt brandförlopp.

Här på bottenvåningen står säckar och tunnor där allt spillmaterial sorteras noggrant.

Micke Dahlin på arbetsplatsen

Micke Dahlin berättar att han jobbat ett par år på Engbergs och med samma kollegor. De är ett ackordslag som jobbar bra tillsammans.

Byggnadens trapphus sedd från grodperspektiv.

Trapphuset i trä sträcker sig sju våningar upp och behandlas med brandskyddslack.

– Allt vårt material måste vara miljömärkt med Svanen, säger Jimmy Wallin.

Klimatpåverkan och hållbarhet genomsyrar hela bygget. Att bygga i trä ger en mycket mindre klimatpåverkan än betong och stål och i en tid med cementkris så känns det mer aktuellt än någonsin.

Även när Magasin X står klart kommer byggnaden ha en tydlig hållbarhetsprofil med effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt LEED med högsta klass Platinum.

Bättre arbetsmiljö utan betongdamm

Några våningar upp träffar vi Micke Dahlin som sätter gipsremsor och spacklar skarvar. Det går i hög fart så jag får be honom stanna upp för kameran. Han berättar att de roterar på arbetsuppgifterna men att jobba med hjälm anstränger nacken.

– Vi är vana med stora projekt, det brukar firman ha, men det här är speciellt eftersom det byggs i trä.

Vi följer med Sandra Sundin som med ritningar och listor spårar upp blå tejpmarkeringar där kompletteringar inför slutbesiktning behöver göras.

Sandra Sundin på arbetsplatsen
Sandra Sundin kollar listan var hon ska härnäst för att spackla och bättra för att få en yta som klarar slutbesiktningen.

– Det är kul med variation och slippa betong och trånga lägenheter, säger hon om det ovanliga projektet.

– Det är mycket bättre miljö för oss att arbeta i när vi slipper betongdammet, säger Peter Lindgren och berättar att städfirman håller rent och tar bort det damm som ändå blir.

Även miljön för de som sedan ska jobba på kontoren väntas ha god inverkan på deras hälsa.

”Det organiska materialet ger fysiologiska och psykologiska fördelar som efterliknar effekten av att spendera tid ute i naturen.” skriver Vasakronan som är beställare av Magasin X.

Magasin X

  • Beställare: Vasakronan
  • Arkitekt: White
  • Huvudentreprenör: NCC
  • Målerientreprenör: Engbergs Måleri AB
  • Byggstart: 2019
  • Inflytt: hösten 2021
  • Yta: 11 600 kvm lokalyta och 16 500 kvm bruttoarea
  • Våningar: 7 våningar + källare
  • Plats: Centralt läge intill Resecentrum i Uppsala