På grund av pandemin har cirkeln legat nere under hela 2020 och fram till nu.

I skrivande stund (3 aug) ser det ut som om smittan minskar i omfattning. Det skapar förutsättningar att starta upp cirkelträffarna igen.

Förhoppningsvis fortsätter den trenden och planen är att starta den 15 september i Svenska Kyrkans lokaler i Årsta.

Vi träffas 10 gånger per termin samt avsätter en lördag eller söndag för ute fotografering. Vi diskuterar allt som hör till digital fotografering.

Är du intresserad ska du känna dig hjärtligt välkommen.

För mer information eller anmälan ring:
Kaj Lejon 070-678 99 06.

Obs att cirkelträffarna är i Svenska Kyrkans lokaler i Årsta och inte på Målarettan i Solna. Datum, tid och adress enligt nedan.

  • Onsdag 15 september
  • Kl. 18:00
  • Bråviksvägen 47

Om det mot förmodan skulle bli så att smittspridningen ökar och att läget försämras kommer vi att senarelägga cirkeln. Vi meddelar detta i så fall till de som anmält sig via sms.