Utredningen har bland annat haft till uppdrag att utreda hur yrkesutbildningar i större utsträckning kan anpassas efter den regionala arbetsmarknadens behov, förslagen innebär bland annat att fack och arbetsgivare ska få en mer framträdande roll.

Enligt förslagen ska regeringen ge Skolverket i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för kommunerna i samverkan att använda sig av. 

Staten kommer enligt förslagen att ålägga kommuner att samarbeta regionalt om såväl vilka gymnasieprogram de ska erbjuda som hur många platser det ska finnas på de enskilda programmen.

Syftet är att anpassa yrkesprogrammen efter arbetsmarknadens behov och att alla gymnasieprogram ska kunna ges i hela landet.

”Sverige kommer behöva betydligt fler med en gymnasial yrkesutbildning på svensk arbetsmarknad de kommande åren. Utbildning inom gymnasieskola och komvux behöver därför anpassas för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom välfärden, näringslivet och för att möta klimatomställningen”, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Till Ekot säger utbildningsminister Anna Ekström:

– Vi vill ju underlätta etableringen på arbetsmarknaden för de ungdomar som går gymnasiet och de som går på komvux. Därför vill vi genomföra de här förslagen. Det är fortfarande så att det är elevens val och intresse ska styra elevens val men när de här förslagen blir verklighet kommer det att finnas fler platser på de program som leder till jobb.

Anna Ekström siktar på att lägga ett färdigt förslag till riksdagen före valet.Ministern: ”Anpassa gymnasiet efter arbets­marknaden”