Pension för de med tunga yrken

Nu är det dags att LO ser till att vi får ett pensionssystem som inte missgynnar arbetare anser Målarna, Seko och Byggnads som lämnade några förslag i sin motion.

LO sa nej till att ta fram ett nytt pensionssystem. Däremot gick kongressen emot styrelsens förslag och sa ja till att LO ska verka för kompensation i inkomst för de med tunga arbeten som tvingas sluta i förtid. En knegarpension som Byggnads kallar det.

Självklart måste sjukförsäkringen bli bättre än den är nu. Men att bli sjukskriven drabbar också pensionen. Där behövs en annan lösning

Jenny Störvold, Målarna

De som skrivit motionen fick med sig Kommunal och fick kongressens bifall på att-satsen

Ett av argumenten från LO-styrelsen för att ge avslag var att sjukförsäkringen måste bli bättre och att den ska fungera i detta läge.

Fick inte LO med sig på sänkt arbetstid

Flera förbund hade lämnat in motioner med lite olika formuleringar men målet var det samma, att LO ska verka för sänkt arbetstidsmått med bibehållen lön.

Målarnas Jakob Nilsson var en av talarna som försökte få kongressen att ändra styrelsens besvarande till ett bifall, men det lyckades inte.

LO styrelsen menar att man redan jobbar med det och ett argument från styrelsen var att förbunden kan driva det i avtalsrörelsen. Medan flera förbund menar att alla inte har den möjligheten.

Kvinnodominerade yrken kämpar fortfarande med att få upp lönerna, de har inte råd att avsätta löneutrymme för att få ner arbetstiderna.

Märket ska utredas

Kommunals motion om att utreda märket utifrån ett intersektionellt perspektiv fick bifall.

Det innebär att en utredning ska titta på om märket gynnar alla eller om någon grupp missgynnas.

En intersektionell utredning tar inte bara hänsyn till män och kvinnor, eftersom dessa inte är homogena grupper. Alla män är inte lika. Alla kvinnor är inte lika.

Utredning ska också ta hänsyn till exempel till funktionsförmåga, etnicitet och sexualitet.

Ledarskapsutbildning för kvinnor sprids

LO distriktet Gävle-Dala har en ledarskapsutbildning riktad till kvinnor som de vill se spridd till hela landet.

LO-styrelsens förslag var att motionen skulle ses som besvarad.

Kongressen beslutade däremot att processutbildningen för kvinnligt ledarskap ska bli en regional utbildning som alla LO-förbund erbjuder sina medlemmar i hela landet.

Avskaffa karensavdraget permanent

Kongressen enades om ett uttalande som kräver att karensavdraget avskaffas permanent för alla.

Nio av tio medlemmar i LO-förbunden har inte möjlighet att jobba hemma, något som gör karensavdraget till en form av klasslagstiftning enligt uttalandet.

Avtalsförsäkringar ska följa den nya pensionsåldern

I dag gäller vissa avtalsförsäkringar endast till 65. Därför måste LO arbeta för regelförändringar i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv, ansåg flera motionärer.

Beslutet innebär att LO ska verka för att försäkringarna ska gälla till och med ”den övre ålder man har rätt att som längst vara anställd”.

Bred översyn av LO:s roll

LO borde förhandla alla avtal åt alla förbund som påverkar hela arbetsmarknaden. Det föreslog Elektrikerförbundet i en motion.

Förbundet ville också att LO:s styrelse ska godkänna alla kollektivavtal.

Kongressen beslutade att göra ”bred översyn av LO:s roll som part på arbetsmarknaden, som samordnare av förbunden och som samlande kraft för den fackliga delen av arbetarrörelsen”.

Den ska vara klar till nästa LO-kongress 2024.

Fakta: LO-kongressen 2021

  • Kongressen är LO:s högsta beslutande organ.
  • 400 ombud från LO:s 14 förbund samlades i Stockholm mellan den 29/11–1/12. Hur många ombud varje förbund har avgörs av medlemsantalet.
  • Sommaren 2020 hölls den första delen av kongressen digitalt. Då valdes Susanna Gideonsson från Handels till ny ordförande för LO.
  • Mycket av motionsbehandlingen ajournerades då till den fysiska delen av kongressen som hölls nu.