Förslaget innebär att varje anställd har rätt att få löneinformation om personen tror sig vara diskriminerad på grund av sitt kön.

Den anställde behöver inte ange några skäl, och arbetsgivare ska heller inte kunna neka till att lämna ut informationen. Detta ska gälla både offentlig och privat sektor.

Långt ned på jämställdhetslistan

Förslaget är omdiskuterat och centralorganisationen för Finlands näringsliv ser det som en källa till konflikter på arbetsplatsen och att atmosfären kommer påverkas negativt.

Finland placerar sig långt ner på jämställdhetslistan, 37:e plats, jämfört med Sverige på 12:e, Norge 8:e och Danmark 9:e.

Enligt en OECD-rapport tjänar finländska kvinnor 17 % mindre än männen.