I Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl framgår det att när ett kollektivavtalsbundet företag anlitar underentreprenörer som saknar kollektivavtal ska företaget kalla till MBL-förhandling med Byggnads. Så har inte skett, därav tvisten mellan företag och fack.

Det var i slutet av april förra året som Byggnads kallade företaget, FineWeld Sverige AB, till förhandling för brott mot kollektivavtalet, men då fick de till svar av Installatörsföretagen att om de inte kunde visa att de hade medlemmar på företaget så fanns det inget att förhandla om.

Vi anser att i det här fallet försöker vår motpart slå sönder kollektivavtalet och värdet av det.

Pierre Pettersson, lokalombudsman Byggnads

– Vi menade att det är ju företaget som tecknat kollektivavtalet med oss, inte de anställda på företaget. Och vi kan mycket väl ha medlemmar på företaget, men vi menar att föreningsrätten och föreningsfriheten ska gälla. Vi har ingen skyldighet att lämna ut vilka som är medlemmar i facket på företaget, säger Pierre Pettersson som är lokalombudsman för Byggnads.

”Försöker slå sönder kollektivavtalet”

Förhandlingarna strandade och gick vidare till central förhandling, som även den strandade. 

– Vi anser att i det här fallet försöker vår motpart slå sönder kollektivavtalet och värdet av det. Hela den svenska modellen bygger på att vi har en överenskommelse mellan arbetstagarpart och arbetsgivarpart, säger Pierre Pettersson och fortsätter:

– Vi har en överenskommelse om att vi ska kämpa för sund konkurrens, men om kollektivavtalet inte är tillämpligt i vissa lägen så finns det ju ingen sund konkurrens. Då har vi ju aldrig en möjlighet att granska företagen.

IN: ”Handlar om olika tolkningar”

Installatörsföretagen menar att frågan inte alls handlar om kollektivavtalslösa underentreprenörer. Utan att det handlar om olika tolkningar av kollektivavtalet.

– Vi tycker inte att MBL och vårt kollektivavtal ger någon förhandlingsskyldighet i ett sådant här läge, där Byggnads inte har några medlemmar på företaget, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.