Läsarundersökningen gjordes med telefonintervjuer, där 400 läsare fick svara på 20-talet frågor.  77 procent av de som svarade läser Målarnas facktidning och de flesta av dem läser hela tidningen eller vissa delar mer noga.

Störst intresse väcker löner och förhandlingsinformation och artiklar om arbetsmiljö och försäkringsfrågor.

Vill ha större geografisk spridning

Ni läser gärna om olika arbetsplatser, och här finns en önskan om större geografisk spridning.

Ni vill läsa om hur kollegorna på landsbygden har det och hur det fungerar i norra Sverige. Eller så kanske det är ni som bor och verkar där som vill berätta för kollegorna i resten av landet.

Självklart ska vi jobba på att få med så många målare och lackerare som möjligt från hela landet. Som chefredaktör för tidningen uppmanar jag er att höra av er, vi kommer gärna ut och besöker er på jobbet.

Ska utveckla ”Materialnytt”

Undersökningen visar att vi är den främsta källan till information om förhållanden på arbetsplatser för målare och lackerare runt om i landet.

Den visar också att ganska många får information om produktnyheter inom branschen genom facktidningen.

Det här finns det också ett intresse för och chefredaktören ska tillsammans med Jan-Erik Johansson, som skriver sidorna Målarnytt (Materialnytt på webben), titta på hur vi kan utveckla detta ännu mer.

Papperstidningen når flest

Många i samhället pratar om att papperstidningsläsandet minskar och tidningar satsar digitalt. För oss är fortfarande papperstidningen det sätt vi når flest.

Många läser tidningen som kommer i brevlådan eller ligger på arbetsplatsen. Men vi finns även digitalt och fortsätter utveckla närvaron där.

De som svarat att de läser inslag på tidningens webbplats har fått betygsätta den, och resultatet visar att innehållet är lättbegripligt, relevant och information är lätt att hitta.

Har rekryterat en ny reporter

Nästa år satsar Målarnas facktidning. Vi har rekryterat en reporter – inte en heltidstjänst, men det blir en resurs i arbetet med att komma ut på fler arbetsplatser, att leverera nyttig journalistik till er medlemmar och nå ut med era frågor för att vara med och påverka branschen och samhället.

Vi kommer också se över hur tidningen kan bli ännu bättre.