Lönehöjningar för målare och lackerare

 • Målare: Målarnas löner ska öka med minst 4,50 kronor per timme, vilket ger 783 kronor mer i månaden. Ackordet höjs med 1,7 procent.
 • Lackerare: Lackerarnas löner ska höjas med minst 3,93 kronor per timme eller 687,75 kr per månad för alla yrkesgrupper.

(Scrolla ned för att läsa hela listan med alla yrkesgrupper och lärlingar)

”Har det inte gått rätt till begär vi förhandling”

Målares tidlön höjs med 4,50 kronor i timmen

Peter Fredin är ombudsman i Målarettan som företräder lackerare och målare på mer än 500 företag i Stockholm, Uppsala och Gotland.

– På lack görs revision, det vill säga att nivån på lönerna ändras. Har det inte gått rätt till så begär vi förhandling, säger Peter Fredin på Målarna.

Facket begär in listor med namn, lön och vilken ökning som gjorts.

– Om vi upptäcker felaktigheter kan det handla om att individer inte ligger i rätt yrkesgrupp avseende ålder, år i branschen, kompetens och vad de gör, säger Peter Fredin.

För arbetstagare som gått upp ett steg i trappan, har ökade kunskaper och nytt ansvar ska lönen öka mer än de generella 3,93 kronorna.

– Inom gruppen renodlade lackerare har ingen lön enligt lackavtalet. Det är stor brist på lackerare så lönerna ligger mycket högre. De börjar på 35 000 – 37 000 kronor per månad många ligger över 40 000 kronor i månaden.

Det är alltid något företag som ställer sig på tvären och hävdar att vissa inte är medlemmar och att de inte vill lämna ut uppgifter.

Peter Fredin, Målarettan

”Skyldig att höja för alla”

Lackerares löner höjs med minst 3,93 kronor i timmen

För de som jobbar på måleriföretag med kollektivavtal gör ombudsmän och förtroendevalda utläggningsförhandlingar. Förhandlingsframställan har gått i väg till arbetsgivarna och facket vill ha in namn, lönelistor och eventuellt vilket utlägg företaget vill göra och vad resultatet blir.

– Det är alltid något företag som ställer sig på tvären och hävdar att vissa inte är medlemmar och att de inte vill lämna ut uppgifter. Men vi lutar oss mot att det i avtalet står samtliga arbetstagare. Vi förhandlar för kollektivet och arbetsgivaren är skyldig att höja enligt avtal för alla.

Peter Fredin berättar att i Målarettan görs utläggningsförhandlingarna på större företag på plats tillsammans med valda arbetsplatsombud om det finns. För mindre arbetsplatser kan förhandlingarna ske över telefon eller videomöte.

– Vi kan upptäcka att personer ligger för lågt, kanske har blivit utlärda men inte fått full betalning och löneförhöjningar som skett under perioden,

Genomför granskningar

Ibland gör facket granskningar och tittar på ackord. Där kan man upptäcka att målarna haft högre lön men inte på ackordet. Timmarna i portalen jämförs med timmarna registrerade hos Målerifakta och det kan skilja ganska mycket.

Det finns individer där vi får upp lönen betydligt mer än 4,50. Det blir en hel del pengar som fördelas, som inte hade skett om vi inte gjorde det här.

Peter Fredin, Målarettan

– De här personerna kanske har 182 kronor i tidlön men har gått på 200 spänn uppgjort hela året och säger att det varit ackord trots att det inte varit det. Då slår vi fast att 200 kronor är tidlönen.

På företag med fler än tio anställda där det finns kvinnor anställda ska lönekartläggning göras enligt lag. I den kan man upptäcka att det finns en diskriminering utifrån kön. Då måste arbetsgivaren komma med en plan hur det ska åtgärdas.

Avtalade höjningen är bara ett golv

Den avtalade höjningen på 4,50 är ett golv, arbetsgivaren kan välja att betala högre löner. Lönen kan också skilja mellan individer på firman. Arbetsgivaren kanske höjer lönen för vissa som tar extra ansvar eller besitter viss kompetens.

Det händer också att medlemmar hör av sig till facket med frågor om sin lön och om de inte borde ha bättre betalt. Ibland är det bara en känsla och ibland finns det verkliga argument.

– Det finns individer där vi får upp lönen betydligt mer än 4,50. Det blir en hel del pengar som fördelas, som inte hade skett om vi inte gjorde det här, säger Peter Fredin.

Avtalade minimilöner/timme (1 maj 2022 – 30 april 2023)

Målare:

 • Tidlön: 184,75 kr
 • Ackord: Garantilön 180,75 kr + 1,7 %

Lärling:

 • 0-1700 timmar: 103,10 kr
 • 1700-3400 timmar: 112,35 kr
 • 3401-4250 timmar: 145,50 kr
 • 4251-5100 timmar: 156,55 kr
 • 5101-5950 timmar: 163,85 kr
 • 5951-6800 timmar: 171,30 kr

Materialarbetare:

 • Grupp 1: 30 933 kr/mån (31 281 kr i Stockholm)
 • Grupp 2: 27 654 kr/månad (28 262 kr i Stockholm)

Järnmålare:

 • Tidlön:184,75 kr
 • Ackord: 180,75 + 1,7 %  

Rostskyddsmålare:

 • Yrkesgrupp A: 180,75 kr
 • Yrkesgrupp B: 170,45 kr
 • Yrkesgrupp C: 163,85 kr
 • Yrkesgrupp D: 156,90 kr
 • Yrkesgrupp E: 136,05 kr

Lackerare:

 • Yrkesgrupp T: 154,44 kronor
 • Yrkesgrupp A: 148,69 kr
 • Yrkesgrupp B: 144,26 kr
 • Yrkesgrupp C: 138,49 kr
 • Yrkesgrupp D: 135,93 kr
 • Yrkesgrupp E: 126,54 kr
 • Yrkesgrupp F: 87,79 kr