En ikon av ett utropstecken

Observera att siffrorna nedan gäller Konjunkturinstitutets prognos för helåret 2022.

Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar förändringar i konsumentprisindex varje månad, och vid den senaste mätningen (maj 2022) låg detta index på 7,2 procent.

Bild: Colorbox

Varför ger lönehöjningen mindre kvar i plånboken?

Årets löneökningar förhandlades fram innan inflationen började stiga. En ökning med 2-3 procent per år gav då högre löner i förhållande till den inflation som var.

Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen i år stiger till 5,3 procent och regeringen bedömer att den ”bara” stiger till 4,6 procent.

Vad betyder det här för målares och lackerares plånböcker?

Om KI:s prognos är rätt, att inflationen stiger till 5,3 procent skulle lackerarna i yrkesgrupp A få ungefär 702 kronor mindre att köpa för, trots vårens löneökningar på 688 kronor.

Målarna med avtalad tidlön får cirka 932 kronor mindre att köpa för, trots en löneökning på 783 kronor från 1 maj i år.

Hur mycket löneökning behövs för att kompensera?

Med en inflation på 5,3% behöver lönerna höjas mycket för att det inte ska bli en reallönesänkning.

  • En lön på 25 000 behöver öka med minst 1 325 för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 30 000 behöver öka med minst 1 590 för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 35 000 behöver öka med minst 1 855 för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 40 000 behöver öka med minst 2 120 för att du inte ska gå minus.
  • En lön på 45 000 behöver öka med minst 2 385 för att du inte ska gå minus.

Alla ”löneökningar” under dessa nivåer innebär i praktiken en sänkning av din reallön.

Hur hänger lönen och inflationen ihop?

De är tätt sammanlänkande.

När inflationen stiger minskar köpkraften från lönerna. Köpkraften är hushållens förmåga att köpa.

När prisnivån stiger kan man köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar i värde.

Varför stiger inflationen nu?

Främst beror det på att el, bensin, diesel och etanol blir dyrare.

Samtidigt som inflationen väntas stiga ökar lönerna med mindre än 3 procent per år. Det leder till minskade reallöner.

Vad är reallön?

Det är skillnaden mellan löneutveckling och inflation.

Det är alltså hur mycket av löneökningen som blir kvar i i din plånbok när du har räknat bort inflationen.