I avtalsrörelsen 2020 lyckades Målareförbundet förhandla fram löneökningar på 5,4 procent på 29 månader till medlemmarna.

Målareförbundet och Måleriföretagen kom också överens om att garanti- och tidlönen skulle öka med minst 1000:50 kronor första avtalsperioden och med 783 kronor andra perioden.

Det innebär att från 1 maj i år får alla målare minst 4:50 kronor i tid- och garantilönehöjning. Lackerarna får en löneökning med minst 688 kronor i vår.

Högsta inflationen på 30 år

Eftersom inflationen stiger så kraftigt är risken stor att vårens löneökningar äts upp. I mars var inflationen på 6 procent vilket är den högsta nivån på 30 år.

– Det som händer när inflationen stiger är att våra medlemmar måste jobba mer för att kunna betala samma mängd räkningar, säger Mikael Johansson.

Följer inflationsutvecklingen

Målareförbundet följer noga utvecklingen inför 2023 års avtalsförhandlingar. I början på nästa år är det dags för LO och förbunden att siffersätta sina yrkanden.

Mikael Johansson vågar idag inte gissa vilka procentsatser som förbundet kommer att yrka på när det gäller löneökningar för medlemmarna.

Han tycker att förbundet i den senaste avtalsrörelsen spådde konjunkturen någorlunda rätt.

– När vi förhandlade sist kunde ingen människa ha förutsett vad som skulle hända med energi- eller bränslepriserna.

Mikael Johansson menar att det än så länge är för tidigt att se vilka de bestående effekterna blir av den höga inflationen.

För Målareförbundet är det alltid en utmaning att göra bedömningar framåt av på vilken nivå löneökningarna bör hamna. Särskilt svårt blir det när avtalen ska vara fleråriga, som de varit de senaste åren.

Om allt blir dyrare så är det ingen skillnad på varan arbete och andra varor.

Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet

– Men jag tror att vilken logiskt tänkande människa som helst förstår att om allt blir dyrare så är det ingen skillnad på varan arbete och andra varor. Blir det dyrare att leva så måste även arbetslönerna gå upp, säger Mikael Johansson.

Avtalsrörelsen blir en större utmaning

LO har i många år haft riksbankens inflationsmål på 2 procent som ett ”ankare” för lönebildningen. Målarnas förbundsordförande menar att det ligger i fackförbundens DNA att ”slå inflationen”.

Något som fackförbunden har lyckats med, så länge inflationen legat på en låg nivå.

Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen 2022 hamnar på 5,3 procent vilket innebär att nästa års avtalsrörelse blir förmodligen en större utmaning för fackförbunden.

– Men det ändrar inte grundförutsättningarna för vår organisation, som är att se till så att våra medlemmar får reala löneökningar.  I annat fall blir det ju lönesänkningar och det är inte vårt uppdrag, säger Mikael Johansson.

Arbetsmarknaden har inte ansvaret

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, gjorde nyligen klart i tidningen Arbetet att han inte ser det som en sning att kompensera en hög inflation med höga lönekostnader.

Mikael Johansson understryker att det inte är arbetsmarknadens parter som har ansvaret för att se till att inflationen är låg.

– Sist jag kollade var det Riksbanken som hade uppdraget att se till så att inflationen håller sig på två procent. Men just nu går det inte bra för Riksbanken. Det är en oroande utveckling.

Mikael Johansson varnar Riksbanken för att höja styrräntan nu när inflationen sticker iväg.

– Då skulle Målareförbundets medlemmar få betydligt dyrare bostadslån. Det påverkar även dem som bor i hyresrätter. Dessa fastighetsägare lånefinansierar en del av sina investeringar.

Allt hänger ihop. Vi förfogar över en del i detta. Men det är fel att säga till oss att det enbart är vårt ansvar att se till så att inflationen hålls låg.