Minimilöner enligt lackavtalet från 1 maj 2024:

 • Yrkesgrupp T: 168,03 kr
 • Yrkesgrupp A: 162,28 kr
 • Yrkesgrupp B: 150,49 kr
 • Yrkesgrupp C: 152,08 kr
 • Yrkesgrupp D: 149,52 kr
 • Yrkesgrupp E: 140,13 kr
 • Yrkesgrupp F: 101,38 kr

Tidlön för lackerare

Snitt tidlön 180,37 kronor i timmen

 • Lägsta lönen: I det nu aktuella lackavtalet är den lägsta tidlönen från 1 maj 2023 för A-lackerare 156,05 kronor. För heltidsanställd innebär det en månadsinkomst 27 309 kronor.
 • Genomsnittlig lön A-lackerare: Den senaste statistiken är från september 2022. Då var snittlönen för A-lackerare 180,37 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 31 500 kronor.
 • Genomsnittlig lön industrilackerare: Den genomsnittliga tidlönen för industrilackerare var 176,22 kronor vilket ger en månadsinkomst på 30 800 kronor.
 • Planerad lönehöjning: Det nya avtalet med dessa löner gäller från 1 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024 och då med 6,23 kronor per timme.

Vilken yrkesgrupp tillhör du?

 • Yrkesgrupp T: Lackeringstekniker, vars befattning innehåller att utföra samtliga på en lackeringsverkstad förekommande arbeten, kunna materialens egenskaper och utföra färgbrytning och nyansering. Vid behov instruera medarbetare. Lackeringstekniker har också kundkontakter.
 • Yrkesgrupp A: Lackerare som arbetat minst 4 år i yrket och är fullt kompetent at utföra alla förekommande arbeten på lackeringsverkstaden (dock ej texning).
 • Yrkesgrupp B: Lackerare som arbetat minst 3 år i yrket.
 • Yrkesgrupp C:Lackerare som arbetat minst 2 år i yrket.
 • Yrkesgrupp D: Lackerarbiträde som är 18 år eller äldre och som arbetat minst 1 år i yrket.
 • Yrkesgrupp E: Lackerarbiträde som är 18 år.
 • Yrkesgrupp F: Lackerarbiträde som är 17 år.

I lackavtalet finns också protokollsanteckningar som ytterligare kan förtydliga vilken grupp arbetare med olika bakgrund ska placeras i för att få rätt lön.