Tidlön för lackerare

Snitt tidlön 177,76 kronor i timmen

 • Lägsta lönen: I det nu aktuella lackavtalet är den lägsta tidlönen från 1 maj 2022 för A-lackerare 148,69 kronor. Beräknat på en månad med 175 arbetstimmar innebär det en månadsinkomst 26 000 kronor.
 • Genomsnittlig lön A-lackerare: Den senaste statistiken är från september 2021. Då var snittlönen för A-lackerare 177,76 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 31 100 kronor.
 • Genomsnittlig lön industrilackerare: Den genomsnittliga tidlönen för industrilackerare var 169,73 kronor vilket ger en månadsinkomst på 29 700 kronor.
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Minimilöner enligt lackavtalet:

 • Yrkesgrupp T: 154,44 kr
 • Yrkesgrupp A: 148,69 kr
 • Yrkesgrupp B: 144,26 kr
 • Yrkesgrupp C: 138,49 kr
 • Yrkesgrupp D: 135,93 kr
 • Yrkesgrupp E: 126,54 kr
 • Yrkesgrupp F: 87,79 kr

Vilken yrkesgrupp tillhör du?

 • Yrkesgrupp T: Lackeringstekniker, vars befattning innehåller att utföra samtliga på en lackeringsverkstad förekommande arbeten, kunna materialens egenskaper och utföra färgbrytning och nyansering. Vid behov instruera medarbetare. Lackeringstekniker har också kundkontakter.
 • Yrkesgrupp A: Lackerare som arbetat minst 4 år i yrket och är fullt kompetent at utföra alla förekommande arbeten på lackeringsverkstaden (dock ej texning).
 • Yrkesgrupp B: Lackerare som arbetat minst 3 år i yrket.
 • Yrkesgrupp C:Lackerare som arbetat minst 2 år i yrket.
 • Yrkesgrupp D: Lackerarbiträde som är 18 år eller äldre och som arbetat minst 1 år i yrket.
 • Yrkesgrupp E: Lackerarbiträde som är 18 år.
 • Yrkesgrupp F: Lackerarbiträde som är 17 år.

I lackavtalet finns också protokollsanteckningar som ytterligare kan förtydliga vilken grupp arbetare med olika bakgrund ska placeras i för att få rätt lön.