Med mindre än 100 dagar kvar till valet blir vi än en gång påminda om hur bräcklig den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag är, genom att oppositionen anförda av SD väljer att rikta misstroende mot ett av regeringens statsråd.

I detta fall är det justitieminister Morgan Johansson som hamnat i blåsväder.

Tanken att riksdagen kan och skall kunna rösta om statsrådens förtroende är en viktig demokratisk princip som tyvärr på senare år reducerats till en politisk pajkastning.

Varje tillfälle att ge ett hugg på regeringen skall tydligen utnyttjas för partitaktiska skäl. Detta sätt att hantera frågan göder bara på ett ökande politikerförakt.

Det vi kallar den svenska modellen kräver att ni politiker håller er borta från det som är parternas jobb.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

”Vi väljare förtjänar bättre”

Vi väljare gjorde vårt jobb 2018, detta ledde det fram till den parlamentariska situation vi har idag där inget parti eller block kunde bilda regering på egen hand.

Den frustration som M, SD och KD än känner över att inte få bilda regering kan inte tas till intäkt för att förminska vår demokrati på det sätt som nu sker. Vi väljare förtjänar bättre än så.

Politiker – håll er borta från parternas jobb

Nu är det snart dags att gå till valurnan igen, och ni som känner mig vet att jag alltid är noga med att framhålla att din fackförening inte är ett politiskt parti.

Det betyder inte att vi avstår från att ta politisk ställning i en mängd frågor som är viktiga för våra medlemmar, tvärtom. Vi har över 100 års erfarenhet av att samverka politiskt med S, något som över tid har gynnat oss väl.

I SD:s föreställningsvärld är fackligt arbete reducerat till partiarbete för S.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Det som bekymrar mig mest just nu är klåfingriga politiker både i EU och i Sverige som försöker ta makt över frågor som tillhör oss och våra motparter.

I EU står kampen om vår rätt att tillsammans med våra motparter träffa avtal om löner just nu på högkant genom ett förslag på lagstadgade minimilöner. På samma sätt brukar tyvärr svenska högerpolitiker gå vilse när de kräver sänkta ungdomslöner med mera.

Kort sagt, det vi kallar den svenska modellen, kräver att ni politiker håller er borta från det som är parternas jobb.

SD vill försvaga facken

Även våra fackliga uppdrag och vår a-kassa ifrågasätts nu av SD som slutit upp i den sedan länge etablerade borgerliga kören som vill ta bort a-kassan från facken. Syftet är lika uppenbart som välbekant, det handlar om att försvaga facken. 

SD går ett steg längre på denna väg, när de vill ta bort vår rätt att utse skyddsombud, med den något udda förklaringen att arbetsmiljöarbetet måste avpolitiseras. I SD:s föreställningsvärld är fackligt arbete reducerat till partiarbete för S.

Låt mig vara tydlig: Målarna har aldrig haft som krav att vare sig medlemmar eller förtroendevalda måste rösta på S.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Ingen måste rösta på S

Låt mig vara tydlig: Målarna har aldrig haft som krav att vare sig medlemmar eller förtroendevalda måste rösta på S. Som organisation har vi en skyldighet att företräda våra medlemmars frågor oavsett om de finns på arbetsplatsen eller i samhället i övrigt.  

Vår förening är öppen för alla som har en anställning där Målarna tecknar avtal. Förtroendevald kan du bli om du har organisationens och dess medlemmars förtroende. 

Dessa rättigheter och skyldigheter finns i våra stadgar, som även anger att Målarna skall verka för en socialistisk samhällsutveckling på grundval av social, politisk och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och jämställdhet.  

Vi är en demokratisk förening där vi själva bestämmer våra stadgar och utser våra företrädare, detta oavsett SD:s önskedrömmar om att få styra detta politiskt.

Med detta vill jag önska dig och din familj en riktigt skön midsommar och skön semester.