I Sverige genomförs varje år cirka 18 000 upphandlingar till ett värde av cirka 800 miljarder kronor.

– Inte en skattekrona ska gå till företag som har gjort sig skyldiga till brott eller inte betalat sina skatter eller andra avgifter, säger Ida Karkiainen.

Ida Karkiainen i talarstolen

Inte en skattekrona ska gå till företag som har gjort sig skyldiga till brott eller inte betalat sina skatter.

Ida Karkiainen, civilminister (Foto: Lena Gunnars)

Utredaren får i uppgift att:

  • Föreslå en centraliserad myndighetsfunktion som ska underlätta effektiva och tillförlitliga leverantörskontroller.
  • Bedöma möjligheterna och lämna förslag för att begränsa antalet leverantörsled i offentliga upphandlingar.
  • Ta ställning till om reglerna om uteslutning av leverantörer från att delta i valfrihetssystem bör skärpas.
  • Ta ställning till om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor även vid icke-direktiv­styrda upphandlingar.

Målarna: ”Äntligen lyssnar de”

– Äntligen lyssnar regeringen och tillsätter en utredning som har till uppgift att lägga förslag på just de skärpningar av lagen vi efterlyst, säger Mikael Johansson, Målarnas ordförande som tillsammans med andra fackliga organisationer deltagit i regeringens runda bordssamtal om hur arbetslivskriminaliteten ska bekämpas.

– Vi kunde snabbt plocka fram förslag på regelskärpningar som till exempel att begränsa underentreprenörs kedjorna och ställa krav på att svenska löner och villkor skall gälla.

Till särskild utredare utses Annika Bränström, leveransområdeschef för Tjänster och infrastruktur på DIGG och tidigare generaldirektör för Bolagsverket. Arbetet med uppdraget startar den 1 september 2022 och ska redovisas den 31 augusti 2023.