Byggnads var initiativtagare till onsdagens manifestation ”Rädda jobben – stoppa kriminella byggföretag”. Men det var självklart för de andra tre fackförbunden att ställa sig bakom den.  

”Klart vi hakade på”

– Med de otroligt många oseriösa företag som finns och det utnyttjande av arbetskraft som sker varje dag, varje timme, varje minut. Det får inte fortgå. Det var klart att vi hakade på när Byggnads Stockholm-Gotland kom med det här initiativet, säger Tobias Lundblad, Målarettans ordförande.

Tobias lundblad
Ett av kraven är att det ska ställas hårdare krav på kommunala, regionala och statliga upphandlingar, säger Tobias Lundblad, Målarettans ordförande.

Vi vill få dem som handlar upp att ha ett bättre samarbete med de fackliga organisationerna

Tobias Lundblad, Målarettans ordförande

 Tobias Lundblad menade att det är bra att en hårdare reglering om arbetskraftsinvandring är på gång. 

– Men det behövs göras mer. Ett av kraven i detta är också att det ska ställas hårdare krav på kommunala, regionala och statliga upphandlingar. Där jobbar vi hårt med att förändra politiken. Vi vill få dem som handlar upp att ha ett bättre samarbete med de fackliga organisationerna, sa han. 

”Affärsmodellerna leder till fusk”

Biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson, S, var en av talarna under manifestationen.Han menade att det är affärsmodellerna som leder till fuskandet. Det är därför dem man behöver ge sig på, menade ministern.

Biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson.

– Precis som flugor söker sig till skit, så är det möjligheten att tjäna pengar som gör att den typen av företagande nu växer, sa han.

Vi behöver se till så att det blir svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad. 

Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister

Ministern menade att för att kunna slå undan benen på dessa affärsmodeller behöver tre saker göras: 

– Vi behöver se till så att det blir svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad. 

Regeringen har lagt flera förslag

Civilminister Ida Karkiainen hänvisade tillbaka till dessa tre åtgärder när det var hennes tur att tala under manifestationen.  

– Översatt till den offentliga upphandlingen vill jag säga så här: Det måste bli svårare för fuskare att få ta del av offentliga kontrakt, det behöver bli lättare att upptäcka fusk i offentliga upphandlingar och mer kännbart när man väl upptäcks med att ha fuskat i ett uppdrag.

Hon framhöll att regeringen redan lagt förslag om en effektivare tillsyn av offentliga upphandlingar och en mer effektiv överprövning. 

Vi har bett Upphandlingsmyndigheten att stötta arbetet med att upphandlare ställer krav på arbetsrättsliga villkor.

Ida Karkiainen, civilminister

– Vi har också bett Upphandlingsmyndigheten att stötta arbetet med att upphandlare ställer krav på arbetsrättsliga villkor. 

Snabbt sluttande plan neråt

Stefan Slottensjö, snickare och fackligt förtroendevald i Byggnads är en av initiativtagarna till manifestationen. Han har länge sett med stor oro på utvecklingen med allt mer arbetslivskriminalitet på byggena.  

– Om det inte är fritt fall, så är det ett snabbt sluttande plan neråt, sa han.  

Stefan Slottensjö, förtroendevald i Byggnads.

Från scenen underströk han att politikerna visserligen måste se till så att det är rent hus. 

– Men vi måste också göra vårt jobb. Vi måste fråga vad det är för företag vi ser på byggena. Det gäller bara att vi blir tillräckligt många som gör det.