Karensutredningen tillsattes av den s-ledda regeringen i syfte att göra systemet mer rättvist då de som inte kan ”vobba” eller jobba hemifrån drabbas hårt ekonomiskt.

Utredningen skulle förslå förändringar i avdraget men LO:s linje är att det ska avskaffas för alla.

Fungerar som självrisk

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger i en skriftlig kommentar till Arbetet att ”karensavdraget fyller en viktig funktion som självrisk för att motverka omotiverat hög korttidsjukfrånvaro”.

– Vi vill se bredare på frågan, reformen med ett karensavdrag istället för karensdag är förhållandevis ny. Vi är intresserade att förstå hur den förändringen fått genomslag och fungerat, fortsätter Anna Tenje.

Utredningens resultat ska presenteras senast den 15 december 2023.

Detta är ett tydligt svek mot de arbetarväljare som la sin röst på SD

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande


Sverige är det enda landet i Norden med karensavdrag samtidigt som övriga länder inte har högre sjukfrånvaro.

– SD lovade i valrörelsen att karensavdraget skulle avskaffas, åtminstone för de inom kontaktnära yrken, men nu verkar de ha lagt sig för regeringspartierna. Detta är ett tydligt svek mot de arbetarväljare som la sin röst på dem, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.