Vad betyder karensavdrag?

  • Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.
  • Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.
  • Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent.
  • Under coronapandemin införde regeringen en tillfällig ersättning för karens mellan 11 mars 2020 och 30 september 2021. Den har nu upphört, men man kan fortfarande söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021.

Källa: Försäkringskassan

Det nya karensavdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

– Det sägs bli mer rättvist och det blir det i vissa branscher, säger Conny Andersson, ombudsman på Målareförbundet.

Full karens – oavsett när på dagen du går hem

För den som arbetar långa pass vissa dagar och kortare andra dagar kan förändringen få stor betydelse och i slutändan ge ett mindre hål i plånboken.

– För målare och lackerare blir den stora förändringen att det blir karens fullt ut oavsett när på dagen du går hem, säger Conny Andersson och fortsätter:

– Men man kan vända på det att den som gick hem klockan 14 kanske skulle stannat hemma redan på morgonen.

Fastigo-avtalet: Ersättningen alltid densamma

Arbetsmarknadens parter kan avtala om hur sjuklön och karensavdrag ska beräknas. Målareförbundet är överens med sina motparter Måleriföretagen (målare), Fastigo (målare anställda i kommuner) och Motorbranschens arbetsgivareförbund (lackerare).

För målare som går på Fastigo-avtalet är ersättningen alltid densamma eftersom de går på månadslön.

– För de som blandar lönesystem och går på tidlön ibland och ackord ibland blir det lite mer avancerat att räkna, säger Conny Andersson.

Detta gäller för Måleriavtalet

Conny Andersson berättar att de kommit överens med Måleriföretagen att:

  • Gå tillbaks tre månader och basera avdraget på genomsnittet.
  • För nyanställd som inte hunnit jobba tre månader baseras avdraget på ackordets rikssnitt.

Parterna har en överenskommelse om anpassning av kollektivavtalet till nya lagen.