Första året i det nya avtalet höjs lönerna med 4,1 procent, andra året med 3,3 procent.

Därmed växlar löneökningarna upp jämfört med den takt kring 2,5 procent per år som har gällt på senare år. Men inte tillräckligt för att kompensera de anställda för de snabba prisökningarna.

Andra året i avtalet är inte uppsägningsbart. Därmed tar facken en risk: Om inflationen inte går ner kan även 2024 bli ett år med sänkta reallöner.

– Avtalet ger goda förutsättningar för att komma tillbaka till reallöneökningar under 2024, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Och om Sverige har tvåsiffrig inflation även 2024?

– Då är vi i ett väldigt allvarligt läge med problem som går utöver våra avtal, svarar Marie Nilsson.

Målarna följer märket

Avtalens lägsta löner höjs med 1 350 kronor. Men LO:s låglönesatsning blir mindre än tidigare år.

LO-förbunden IF Metall, Livs och GS-facket hade krävt en låglönesatsning vid företag och i branscher där det finns löner under 27 100 kronor i månaden, i linje med liknande satsningar 2017 och 2020. I stället blir det nu en låglönesatsning där lönerna ligger under 28 211 kronor, och den görs först det andra året i avtalsperioden.

Totalt ska 450 kollektivavtal förhandlas denna vår. Alla har att förhålla sig till industrins märke. Samtliga förbund utom Transport ingår i LO:s samordnade avtalsförhandlingar.

Målarna förhandlar sina avtal som löper ut 30 april. Förutom lön förhandlas andra villkor i kollektivavtalen.


Artikeln har tidigare publicerats i Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och sex andra tidningar ingår i LO mediehus.