Fråga: När ska jag få ut min semestersättning om jag har sagt upp mig?


Svar: Den ska arbetsgivaren betala ut senast 30 dagar efter avslutad anställning, enligt semesterlagen.

Har du frågor som rör lön & avtal, a-kassa, arbetsrätt, sjukregler och liknande? Mejla helena.forsberg@lomediehus.se.