I den handlingsplan som tagits fram för organisationen Målarna 2.0 finns besparingar på 22 miljoner kronor och genomgång av hur verksamheten måste förändras.

Målarnas facktidning har tagit del av underlaget för kongressens viktigaste beslut.

Ett framtida Målarna som står kvar på egna ben kommer ha betydligt mindre medel för sin verksamhet. I stället för ett omfattande handlingsprogram föreslås tre riktlinjer: organisering/rekrytering, avtal och ekonomi.

Fasta kostnader ska minskas genom uppsägning av en ombudsman i varje region, totalt tre. Samt två administratörer. Lokaler ska sägas upp, ytor minskas och fritidshus säljas. Revisionsbyrån PWC föreslår att ytterligare tre ombudsmän sägs upp.

Fördelningen till avdelningarna minskas med 25 procent

Jan-Olof Gustafsson, kassör

– Fördelningen till avdelningarna minskas med 25 procent vilket ger färre antal timmar för förtroendevalda att vara ute på arbetsplatser, säger vice ordförande och kassör Jan-Olof Gustafsson som ansvarat för rapporten.

Regionala skyddsombuds-ronder ska genomföras av anställda ombudsmän. RSO-verksamhet ska vara 20 procent av arbetstiden per lokalombudsman.

Hemförsäkringen kostar 8 miljoner

Kostnaden för medlemsförsäkringar är en stor post, nästan 13 miljoner kronor per år. Vägvalsgruppen har svårt att förutse hur många som skulle säga upp sitt medlemskap om försäkringarna togs bort.

I förslaget tas grupplivförsäkringen bort då det anses påverka medlemmarna minst, det ger en besparing på 1,8 miljoner kronor. Störst besparing, 8 miljoner per år, skulle förbundet få genom att ta bort hemförsäkringen som ingår i medlemsavgiften. Men om det görs finns oro för att medlemmar då står oförsäkrade.

Och vid en sammanslagning med Byggnads så ingår ingen hemförsäkring.

För varje 100 tal fler betalande medlemmar så ökar intäkterna med 550 000 kronor per år.

Medlemsavgiften behöver höjas. PWC föreslår en årlig höjning med 25 kronor per månad i samtliga avgiftsklasser. Det som ger mest i intäktsökningar är fler medlemmar.

Målarnas facktidning kan läggas ned

För varje 100-tal fler betalande medlemmar ökar intäkterna med 550 000 kronor per år.

Om Målarna kvarstår som eget förbund vill förbundet behålla Målarnas facktidning. Men PWC anser att den bör läggas ned.

Om Målarna går samman med Byggnads tar de med sig alla medlemmar och kollektivavtal och utgör då totalt 11 procent av medlemmarna.

– Våra ombudsmän följer med. Byggnads regioner kan inte våra avtal. Man kan läsa sig till men det tar tid innan man kan, säger Jan-Olof Gustafsson.

Byggnads har mycket anställd personal, klubbar på stora företag men också små företag där regionen sköter den fackliga verksamheten.

Bakgrund

Arbetsgivarna betalade tidigare STM-avgift för att förbundet skulle sköta den fackliga verksamheten ute på arbetsplatserna. Alternativet är att förtroendevalda på arbetsplatserna arbetar fackligt på betald arbetstid, så funkar det i andra fack. Avtalet om STM är uppsagt och förbundet förlorar därmed 30 miljoner årligen i intäkter.

Antalet medlemmar minskar och därmed intäkten från medlemsavgifter.