Fråga: Vilka försäkringar ingår när man är medlem i Målarna?


Svar: Ett antal försäkringar ingår. Bland annat: hemförsäkring, medlemsolycksfall fritid, grupplivförsäkring, kompletterings-TGL, barngrupplivförsäkring.

Du kan också köpa till försäkringar till ett förmånligt medlemspris.

På ett företag som har kollektivavtal omfattas du också av: Sjukförsäkring, föräldrapenningtillägg, arbetsskadeförsäkring, avgångsbidrag, livförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

Som medlem kan du få en timmes försäkringsgenomgång via Folksam.