Leo Koivisto sitter även i Målarnas förbundsstyrelse. På Målarnas kongress, som börjar på onsdag, blir det omröstning om Målarna ska gå upp i Byggnads eller fortsätta vara ett eget förbund.

Leo Koivisto betonar att ingen egentligen vill ta besluten om att bli en del av Byggnads. 

– Men vi måste göra något som är värdigt alla de som var innan oss och alla de som kommer efter oss, säger Leo Koivisto.  

För honom är det inget bra alternativ att Målarna skulle vara kvar som eget förbund.

Vi behöver bara tappa 500 medlemmar för att inte längre ha råd att utföra alla uppgifter

Leo Koivisto

– Vi ska täcka samma geografiska yta och verksamhetsområde som alla andra fackförbund. Men till slut är ju ett förbund för litet för att kunna täcka Sverige och utföra alla de uppgifter som ett förbund behöver göra för att vara legitimt. Vi behöver bara tappa 500 medlemmar till så har vi inte längre råd att vara det.

Byggnads stora resurser

Leo Koivisto menar att Byggnads har väldigt stora resurser och expertkunskap, som även Målarna kommer att vara en del av vid ett samgående. 

– Även om det bara skulle bli fem målare kvar i Sverige så skulle de fortfarande ha ett fackförbund som erbjuder utbildningar, kämpar för deras kollektivavtal och jobbar politiskt för deras skull. 

Även om det bara skulle bli fem målare kvar i Sverige så skulle de fortfarande ha ett fackförbund som kämpar för dem.

Leo Koivisto

Leo Koivisto har lyssnat mycket också på dem i förbundet som vill att Målarna ska finnas kvar eget förbund. Då har han hört begreppet ”basarbete” användas flitigt. Men han menar att det är det som har varit förbundets prioriterade mål, att organisera och rekrytera. 

– Ändå har man inte lyckats. Jag tycker att det där är känslobaserat och naivt. 

Kommer fortfarande ha en röst

Argumentet att målarna får mer att säga till om med en egen röst i LO:s styrelse, håller Leo Koivisto inte med om. 

– Om man har ett svagt förbund tror jag att den rösten tappar lite styrka. Vi kan inte bygga ett svagt förbund baserat på att vi ska ha en röst i LO-styrelsen.  Vi kommer fortfarande ha en röst där, även om vi blir del av Byggnads. 

– Jag har fullt förtroende för att de kommer att ta de bästa besluten för Målarna också. 

Om man har ett svagt förbund tror jag att den rösten tappar lite styrka.

Leo Koivisto

Leo Koivisto påminner om förslaget ”Påfart Byggnads”, som beskriver en plan för hur man vill jobba för att välja in och fasa in Målarnas förtroendevalda i Byggnads organisation. 

– Vi har fruktansvärt duktiga och kompetenta förtroendevalda i Målarna. De ska också med och upp i organisationen Byggnads.