Vad är det första jag ska göra?

En 6:6-anmälan är en begäran om arbetsmiljöåtgärd med stöd av Arbetsmiljölagen. En 6:6a är en skarp åtgärd, försök därför alltid först ta ett samtal med arbetsgivaren om de brister du ser, utan en 6:6a. 

Om inget händer, skriv ett brev till arbetsgivaren. Beskriv tydligt bristerna du har upptäckt och åtgärderna du vill se. Skriv att du använder din rätt som skyddsombud enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen eller 19 a i arbetstidslagen.  

Glöm inte att uppge ett datum för när arbetsgivaren senast ska svara. Inom fjorton dagar är rimligt. 

Begär att den som du lämnar brevet till skriver under att hen tagit emot det. 

Om du mejlar, be om ett mottagningskvitto. Invänta sedan besked om hur arbetsgivaren planerar att åtgärda bristerna. 

Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte rättar till bristerna?

Kontakta arbetsgivaren igen och fråga varför. Fråga flera gånger. Om du trots det inte får svar kan du som skyddsombud vända dig till Arbetsmiljöverket och begära åtgärder. 

Hur gör man en 6:6a?

Det finns en anmälningsblankett som du själv kan ladda ner från Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Behöver du stöd i att fylla i den och med formuleringar kontakta ett av Målarnas regionala skyddsombud. 

Kan jag göra en 6:6a även om jag inte är skyddsombud?

Nej. Bara ett skyddsombud får göra en 6:6a anmälan. Om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen kan du kontakta Målarna.

Vad händer när min framställan kommit in till Arbetsmiljöverket?

Då går Arbetsmiljöverket igenom den. Du kan här inte ställa några andra krav än du tidigare gjort till arbetsgivaren. 

Om du fyllt i allt rätt brukar Arbetsmiljöverket kontakta dig inom en vecka. Arbetsmiljöverket kommer sedan på inspektion på arbetsplatsen. 

Vilka åtgärder kan Arbetsmiljöverket sedan besluta om?

När Arbetsmiljöverket fått in framställan ska verket pröva om föreläggande eller förbud enligt kapitel sju, paragraf sju i Arbetsmiljölagen ska meddelas. 

Föreläggande: Då tvingar Arbetsmiljöverket arbetsgivaren att genomföra åtgärder.

Förbud: Arbetsmiljöverket tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet.

Arbetsmiljöverket kan också besluta att inte ge något föreläggande eller förbud.