Regeringen presenterade en höjning av taket i rotavdraget riktat mot enfamiljshus med motiveringen att man vill rädda byggbranschen. Det är naturligtvis ett hån, lite som att försöka stoppa en tsunami med en uppspänd badhandduk.

Målarna har länge hävdat att rot är en alldeles utmärkt konjunkturstabilisator OM det används rätt.

1. Ett rotavdrag kan inte vara permanent om det ska dämpa en lågkonjunktur. För att det ska fungera som en injektion krävs att det tas bort i högkonjunktur för att sättas in när det börjar vända. Låter man det ligga permanent blir det ett golv snarare än en injektion.

2. För att ett permanent rot ska få effekt som motsvarar ett nyinsatt rot krävs att det styrs om och träffar nya grupper när konjunkturen vänder.

Rikta om rotavdraget från villaområdenas kök.

Det finns nu möjlighet att slå ett helt gäng flugor med en smäll.

Rikta om rotavdraget från villaområdenas kök och sikta in det mot hyresrätterna i flerfamiljsbeståndet.

Vi har ett miljonprogram som står och förfaller och ett riktat rotstöd skulle ge möjlighet till kraftiga upprustningar av beståndet utan orimliga hyreshöjningar som följd, bra både ur ett inflations- och livskvalitetperspektiv.

Styr om rot så det kan nå sin fulla potential.

Det finns ett stort behov av att ställa om vårt bostadsbestånd för att bli mer klimatneutrala, även detta skulle kunna hanteras under ett nytt omriktat rotavdrag. Omställning ger jobb.

Sist men absolut inte minst, ett omriktat rotavdrag ökar efterfrågan på målare och byggnadsarbetare som i sin tur ”drar med sig” tre ytterligare arbetare i LO-kollektivet vilket skulle dämpa och förkorta den lågkonjunktur vi onekligen är i början av.

Vi uppmanar därför regeringen att ta tillfället i akt nu när konjunkturen vänder nedåt att styra om rot så det kan nå sin fulla potential.