MPA Måleriprodukter Coating Västerås

1 500 kr/år.

Lödde måleri

2 000 kr/år.

LP Måleri

 • 4 000 kr/år
 • Företaget ersätter 50% om den anställde betalar andra hälften. Maxbeloppet företaget betalar är 4 000 kronor.
 • LP måleri har i Halmstad köpt in en cykel som ackordsmålarna kan använda mellan arbetet och företagets lunchrum. Ev. köps det in cyklar även i Helsingborg och fler i Halmstad.
 • Några gånger om året görs någon gemensam friskvårdsaktivitet exempelvis spela padel, löpning eller spinning.

Målerihantverkarna i Linköping

 • 2 000 kr/år
 • Företaget ersätter 50% om den anställde betalar andra hälften. Maxbeloppet företaget betalar är 2 000 kronor.
 • Målerihantverkarna betalar resa och startavgift om någon vill göra något av klassiker-loppen.

Pelle Perssons måleri

Hade tidigare 2 500 kronor men då få använde det så togs det bort vid förhandling med MB-ombud.

Lundqvist måleri

3 700 kr/år.

Tibro billackering

 • 0 kr/år
 • ”Ingen som sportar, skulle det blir aktuellt får vi diskutera hur mycket företaget betalar” säger arbetsgivaren.

Be-Ge lack

 • 2 500 kr/år
 • Företaget ersätter 50 % om den anställde betalar andra hälften. Maxbeloppet företaget betalar är 2 500 kronor.

Spångsjö Libergs måleri

 • 4 000 kr/år

Friskvårdsbidrag

Företag kan ge anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för att använda till motion och friskvård.

Det är arbetsgivaren som bestämmer om personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag och hur stor summa pengar det ska vara.

Friskvårdsbidraget får användas till enklare motionsaktiviteter eller friskvård. Till exempel ett gymkort, ridlektioner, massage eller kostrådgivning.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att hyra eller köpa utrustning. Friskvårdsbidraget kan inte heller användas till medlemsavgifter, sjukvård eller skönhetsvård.

För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt måste alla i personalen få samma belopp och samma villkor. Friskvårdsbidraget måste också vara av mindre värde, maximalt 5 000 kronor per år.

Källa: Skatteverket