Målarna är ett av flera LO-förbund som gått in i den pågående konflikten med Tesla, som uppstått efter att LO-förbundet IF Metall inte förmått Teslas svenska dotterbolag att ingå kollektivavtal. Vår åtgärd består i att blockera allt arbete med Tesla bilar.

Det som gör att konflikten med Tesla väcker så starka reaktioner är den hållning Tesla tagit i förhandlingarna med IF Metall. De avvisar kravet på kollektivavtal med argumentet att de inte har kollektivavtal på något annat ställe i världen, och inte har för avsikt att ha det i Sverige heller.

Tesla har dessutom gjort något som svenska företag inte sysslat med sedan början på förra seklet, nämligen att aktivt organisera arbetet med inhyrda strejkbrytare i syfte att neutralisera IF Metalls åtgärder. Det är i detta sammanhang som vår Tesla blockad ska ses. Tesla ska inte kunna flytta smittat gods till andra företag.   

I kölvattnet av konflikten har några arbetsgivarförträdare och, den av Svenskt näringsliv ägda, tankesmedjan Timbro gett sig in i debatten. Deras budskap är att fackens rätt att stödja varandra genom sympatiåtgärder måste begränsas med argumentet att det drabbar företag med kollektivavtal som borde få åtnjuta arbetsfred. 

Jag måste säga att jag är förvånad över den historielöshet dessa företrädare ger prov på.

Bärande del av den svenska modellen

Den svenska modellen bygger på att både fack och företag har till uppgift att tillse att arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal. Tillsammans med arbetsgivarna har vi varit tydliga mot politiken, såväl nationellt som i EU, att vi inte vill att politiken ska reglera villkoren på svensk arbetsmarknad, utan det tar vi parter ansvaret för.

Att då kritisera facken för att de tar ansvaret att förmå Tesla att teckna kollektivavtal är magstarkt.

Att båda parter har möjligheten att vidta konfliktåtgärder i form av strejk och lockout är en bärande del av den svenska modellen. Att begränsa dessa möjligheter vore att slå sönder det vi gemensamt byggt upp och tagit ansvar för.

Den nuvarande modellen har sett till att vi kunnat leverera en välfungerande lönebildning tillsammans med det lägsta antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikter på arbetsmarknaden i hela Europa.

Det vore klädsamt om de som vill ersätta modellen kunde tala om vad alternativet skulle vara. Är det en lagstiftning där politiken sätter villkoren, eller att arbetsgivarna ges makten att ensidigt diktera villkoren?

Tesla har inte gjort sin hemläxa

Det vi känner som den svenska modellen överlever inte något av dem. Det går helt enkelt inte att plocka russinen ur kakan. Det är Teslas vägran att följa normen på svensk arbetsmarknad genom att ingå kollektivavtal, som utsätter deras kunder och samarbetspartner för risken att drabbas av konfliktåtgärder. 

Min övertygelse att Tesla inte gjort sin hemläxa när de tar kampen mot den svenska modellen, på detta arroganta sätt, har styrkts ytterligare genom att allt fler svenska företag tagit beslut om att ta bort Tesla som leverantör av bilar.

Ett av skälen som jag hört är att Teslas vägran att ingå kollektivavtal står i strid med företagets värdegrund. Egentligen är jag inte förvånad; nio av tio anställda i Sverige täcks av kollektivavtal, och vi gillar vår modell.