Målarna har 284 skyddsombud och 41 regionala skyddsombud. Byggnads har cirka 3 700 skyddsombud samt över 100 regionala skyddsombud. Totalt har LO-förbunden över 50 000 skyddsombud. 

De väljs av sina arbetskamrater och är utsedda av facket för att företräda arbetstagarna, både de som är med i facket och de som inte är det. Att de gör det bra och att facket jobbar rätt med arbetsmiljöfrågor bekräftades också av en utredning hösten 2022. 

Skyddsombud blir misshandlade och behöver fackligt stöd mer än någonsin

Utredningen hade gjorts på uppdrag av den rödgröna regeringen. Den särskilda utredaren ansåg att de regionala skyddsombudens verksamhet uppnår sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud bör utvidgas så de kan besöka arbetsplatser med kollektivavtal även där det inte finns medlemmar.

Det hade även regeringen tidigare föreslagit i en proposition. Den propositionen röstade de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna ner i riksdagen 2020. Då kritiserades bland annat den fackliga kopplingen till skyddsarbetet. 

Beställningsjobb från SD

Strax efter utredningen hade presenterats blev det regeringsskifte och något ökat mandat för skyddsombuden har vi inte sett till. Målaren Lars Jahnke är ett av skyddsombuden som är frustrerad över att inte kunna agera på risker och faror i arbetsmiljön i alla lägen.

Nu ska skyddsombuden utredas igen. Arbetsmiljöverket har fått ett uppdrag från regeringen att se över vad som kan få fler att vilja vara skyddsombud. Det låter ju bra. Det som fått fackförbunden och LO att reagera är tillägget – oavsett facklig tillhörighet eller inte. 

LO ser det som ett beställningsjobb från SD som vill frikoppla skyddsombuden från fackförbunden.

Hindras från att göra sin uppgift

Vad är problemet med det då? Ja det finns flera och med tanke på hur utvecklingen ser ut så ökar anledningarna och behovet att skyddsombuden har facket i ryggen.

Att skyddsombudet är fackligt förtroendevald ger dem även ett förstärkt lagstöd genom exempelvis förtroendemannalagen och medbestämmandelagen. Även ett skyddsombud utan facklig tillhörighet har förhoppningsvis goda intentioner och tar sitt uppdrag på allvar men om den behöver gå emot arbetsgivaren och ta upp obekväma saker så kan den inte få stöd eller företrädas av facket.

I dessa tider när skyddsombud i byggbranschen upplever allt hårdare tongångar, blir hotade och till och med misshandlade så behöver skyddsombuden allt stöd de kan få.  

Skyddsombud hindras från att göra sin uppgift, exempelvis vann Byggnads ett mål i AD då ett företag inte hade lämnat ut arbetsplatser och därmed hindrat skyddsombudet.

Vem tar den striden om inte den fackliga kopplingen finns?