Renoveringsobjekt som ställs in och en riksbank som ständigt kommer med nya räntehöjningar.   

Målarnas medlemmar började känna av den ekonomiska krisen redan i somras, när flera måleriföretag började lägga varsel. I Stockholm var det från september. 

– Då var det som en lucka öppnade sig. Sedan har det bara rullat på. Men den riktigt stora smällen kommer nog först nästa höst när pågående projekt i nyproduktion tar slut, säger Tony Öberg. 

Tony Öberg
Tony Öberg, ombudsman i avdelning 1

Sätter målare ”på lådan”

Han uppskattar att företagen varslar mellan 20 – 30 procent av sin personal. Men än vet inte förbundet hur många som verkligen blir uppsagda. De som bara hade en månads uppsägningstid har redan fått gå.

– De som haft tre månaders uppsägningstid eller fyra blir aktuella först nu i slutet av december, säger han. 

De större företagen permitterar också målare, ”sätter dem på lådan” för att kunna ha kvar kompetensen när konjunkturen vänder upp. 

– Det är inte lätt för företagen att få tag på folk igen sedan om målarna slutat och hittat något annat att göra. 

Inte utbildade

Företagen kallar till uppsägningsförhandling, med mb-ombuden eller ombudsmännen centralt. Redan dagen efter förhandlingen brukar blanketten delas ut till dem som ska varslas. 

– Det funkar inte som i tjänstemannaförbunden, där man informerar i erfoderlig tid. I vår bransch kommer allt ofta bara från en dag till en annan i många fall. 

– Folk får bara det här nedtryckt i halsen med några dagars varsel,  i bland till och med utan något varsel, säger Tony Öberg. 

När beskedet sjunkit in ringer många medlemmar till förbundet och lyfter sin oro över vad som nu ska ske. Många är oroliga över höga räntor och hur de ska klara sig ekonomiskt. Det är därför hög belastning på förbundets avdelningar ute i landet.

Vissa företag skickar varslade till företagshälsovården där de kan få stöd.

– Men många arbetsgivare är vanliga målare som inte är utbildade i hur man stöttar sina anställda efter sådana här besked, säger Tony Öberg. 

Nyproduktionen har minskat

Branschorganisationen Måleriföretagen såg under tredje kvartalet i år och även nu, en bit in i det fjärde, att de flesta av medlemsföretagen har en nedgång i antalet uppdrag. Majoriteten har också haft förhandlingar om övertalighet.

Nyproduktionen har minskat avsevärt, särskilt i hela Mälardalen, ser Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand.

Men han konstaterar att de regionala skillnaderna är stora. 

I norr är det fortfarande hög aktivitet, även om det råder stor osäkerhet framåt med tanke på det höga ränteläget. 

Antal förhandlingar och hur många individer som berörs av dem

Augusti

Antal förhandlingar: 29 

Antal individer som berörs: 117 

September

Antal förhandlingar: 50 

Antal individer som berörs: 202  

Oktober

Antal förhandlingar: 70 

Antal individer som berörs: 285 

Fotnot: Målarna kan inte svara på om alla förhandlingar leder till att individerna får sluta. 

Källa: Målarna