– Varsel om uppsägning har inte ökat katastrofalt men den ligger högt över tid så en viss oro finns där, säger Johan Redén, talesperson för arbetsmarknad och sysselsättning på Målareförbundet när han gör en snabbanalys av statistiken för ärenden om arbetsbrist bland målare.

– Tittar vi framåt så ser det inte bra ut. Byggnads säger att det börjar skaka i och med att nyproduktion av bostäder har tvärstannat och när vi pratar med Allmännyttan får vi signaler om att man även där drar i bromsen vad gäller renoveringar, säger Johan Redén.

Johan Redén
Johan Redén är Målarnas ombudsman.

Eftersom målarna kommer in senare i produktionen så brukar förändringar i branschen märkas av lite senare där. Konkurserna inom byggbranschen ökade med 33 procent när januari till juli i år jämförs med fjolåret. Det enligt statistik från UC. Enligt Statistiska centralbyrån siffror föll bostadsbyggandet med 50 procent under det första kvartalet 2023.

Inflation och indraget investeringsstöd

Mycket av problemen kan knytas till inflation och politiska beslut, indraget investeringsstöd och sänkta statsbidrag till kommunerna.

 – Vi driver ju frågan om rot, att den ska flyttas från det privata beståndet (en familjs bostad) till Allmännyttan och övriga hyresvärdar (flerfamiljs-hus). Det skulle dämpa konjunkturnedgången, hålla nere kostnaden för nödvändiga standardhöjningar och hjälpa till med omställningen då stöd till klimatneutrala hyresrätter blir möjligt i form av till exempel tilläggsisolering och annat, säger Johan Redén.

Målarna hade under januari till augusti 131 registrerade ärenden om arbetsbrist, att jämföra med 39 ärenden under samma period året innan.

Varje ärende kan beröra flera personer, så antalet personer som drabbats är fler. Värt att ha med i beräkningen är också att under förra året fanns ett uppdämt behov för måleribranschen efter pandemin, vilket skapade en ökad efterfrågan på målare.