En arbetsgivare som ska säga upp fler än fem anställda måste varsla Arbetsförmedlingen en viss tid i förväg. Nu ser Målarna tendenser på att varslen i måleribranschen börjar öka.

– Det gäller främst i storstadsregionerna där det börjat svaja på nybyggnationerna, men även mot småhus-byggandet, säger Linda-Li Käld, central ombudsman på Målarna och ansvarig för arbetsmarknadspolitiska frågor.

Lågkonjunkturens effekt?

Även uppsägningsförhandlingarna har ökat. Under september 2021 hade förbundet 15 uppsägningsförhandlingar. Under september i år var det 39 sådana uppsägningsförhandlingar. I oktober 2021 var det 30.

Det kan jämföras med oktober i år, då det genomfördes 58 uppsägningsförhandlingar.

– Sedan har det varit några storvarsel, men då har det handlat om att företagen har tappat uppdrag hos allmännyttan till andra bolag, säger Linda-Li Käld.

Nu börjar vi se att framför allt de höga räntorna och elpriser som påverkar byggbranschen.

Linda-Li Käld

Målarna vet inte om det ökade antalet uppsägningsförhandlingar och varsel beror på lågkonjunkturen.  

– Men det är ingen hemlighet att det blir allt högre priser i samhället. Nu börjar vi se att framför allt de höga räntorna och elpriser som påverkar byggbranschen. Det är investeringar som sjösattes för ett eller två år sedan, men där läget nu ser helt annorlunda ut, säger Linda-Li Käld.

Ingen trend för lackerare

Dock är det inte någon trend med ökande varsel i lackerarbranschen ännu.

Enligt tidningen Byggnadsarbetaren räknar Byggföretagen med 22 000 färre sysselsatta i byggsektorn nästa år, jämfört med i år.

Enligt tidningen ökade antalet varsel om uppsägning i byggbranschen med 133 procent i juni och juli i år jämfört med samma månader 2021.

Linda-Li Käld
– Man behöver göra något från politisk håll för att stimulera byggbranschen, säger Linda-Li Käld.

– Man behöver göra något från politisk håll för att stimulera byggbranschen, säger Linda-Li Käld.

Målarna förbereder sig för bistrare tider och har satt igång ett arbete med sina avdelningar. Måleribranschen brukar drabbas av nedgångar ungefär ett halvår efter övriga byggbranschen.

Minskade vinterarbetslösheten

Under 1990-talet hade Målareförbundet mycket kontakter med kommuner och landsting. Målarna lyckades på så sätt påverka de offentliga upphandlingarna, så att renoveringar planerades till vinterhalvåret för att målaren skulle ha sysselsättning året om.

­– Då hade vi mycket mer av vinterarbetslöshet, som vi varit förskonade ifrån ett tag nu, säger Linda-Li Käld.

Nu inventeras alla gamla kontaktytor.    

– Till exempel ser Arbetsförmedlingen annorlunda ut idag jämfört med då.