Vad är ett varsel?

Varsel är en förvarning om att något ska hända, till exempel uppsägningar. 

Hur många och vilka som ska sägas upp måste arbetsgivaren förhandla med facket om. Vänd dig till din fackliga representant om du känner dig orolig.

Vad ska jag göra om jag blir varslad om uppsägning?

Börja direkt söka nytt jobb eller utbildning.

Vänta inte tills din uppsägningstid är slut, oavsett vad arbetsgivaren säger.  Gå in och skapa en profil på Arbetsförmedlingens hemsida. 

Kom ihåg att a-kassan bara kan betala ut ersättning för de dagar som du är anmäld hos Arbetsförmedlingen sedan när du är arbetslös. 

Räkna med att det kan ta mellan fem till sju veckor för a-kassan att handlägga ditt ärende och ge dig ett besked. Det kan också ta längre tid.

Vilken information behöver a-kassan ha?

A-kassan behöver ha ett arbetsgivarintyg. Be din arbetsgivare om ett sådant och skicka in det direkt. Arbetsgivaren måste ge dig ett arbetsgivarintyg inom några dagar efter att sista lönerapporten är inlämnad. Senast den fjärde dagen ska du ha arbetsgivarintyget i handen.

Vilken rätt till omställning har jag om jag blir uppsagd?

Du kan få viss hjälp hos trygghetsfonden TSL. För att kunna ta del av stödet behöver din senaste anställning ha varit i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Stödet ingår i kollektivavtalet och är kostnadsfritt för dig. 

Vilket stöd kan jag få hos TSL?

Du kan exempelvis få hjälp med att söka nytt jobb eller utbildningar som du behöver för att bli mer attraktiv branschen.

Vilka fler kollektivavtalsförsäkringar har jag rätt till som uppsagd?

Du som fyllt 40 år senast sista anställningsdagen kan få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag, AGB.  Du måste då ha minst fem sammanhängande års anställning vid ett (eller flera) AGB-anslutna företag. 

Anmälan ska göras inom två år efter friställningen till Afa Försäkring

Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättningen. 

Har du fyllt 50 år när anställningen upphör får du höjt belopp för varje år upp till 60 år. Du får ersättningen som ett engångsbelopp.