Visselblåsarfunktion är en funktion dit anställda kan larma om missförhållanden. Genom lagen gäller sekretess och tystnadsplikt för all hantering och utredning av tips. De som larmar är skyddade mot repressalier, oavsett om de larmar internt, externt till en myndighet eller om de går till medier.

Anställda kan larma om missförhållanden som interna överträdelse av ramverk, misstankar om oegentligheter, korruption, trakasserier och misstänkta brott.

Förebyggande åtgärder

Visselblåsarfunktionen kan finnas internt men arbetstagarens benägenhet att anmäla sina misstankar kan öka om funktionen är extern och oberoende.

För att det ska fungera bra måsta företagen arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och kulturen i organisationen enligt EY som är ett av de företag som hjälper arbetsgivare med visselblåsarfunktion.

Kraven på att arbetsplatser ska ha en visselblåsarfunktion kom med den nya visselblåsarlagen 2021, som är en följd av ett EU-direktiv. Sedan 2022 omfattar kravet offentliga arbetsgivare med 50 eller fler anställda och privata arbetsgivare med 250 eller fler anställda.

Organisationer med färre än 50 anställda kan ha en visselblåsarfunktion även om det inte är ett lagkrav.