”Pia har en god samverkan med företaget hon arbetar på. Hon jobbar systematiskt med regelbundna skyddsronder och är lyhörd för sina kollegors åsikter.”  står det bland annat att läsa i motiveringen.

Pia Kylmänen jobbar på Telgebostäder i Södertälje och hon vill lyfta fram att det är ett samarbete med mb-ombud, kollegor, regionalt skyddsombud och arbetsledning för arbetsmiljön på jobbet.

– Det handlar om samverkan och priset är till alla, säger Pia Kylmänen och berättar att prissumman 2 000 kronor har hon skänkt till Läkare utan gränser.

Det gäller att stå upp och hålla sig till sak och vad lagen säger

Pia Kylmänen, skyddsombud

”När hon ser att hennes kollegor tar risker backar hon inte för att ifrågasätta och upplysa om farorna. Hon strävar efter att ha en god dialog och komma med lösningar för en bättre arbetsmiljö.” står det också i motiveringen.

Hon medger att det kanske inte alltid är så populärt när hon säger till men genom att bygga upp tillit och förtroende så funkar det.

– Det gäller att stå upp och hålla sig till sak och vad lagen säger så får det landa hos personen.

Utbildning om hot och våld

När det är något Pia Kylmänen inte kan så frågar hon och ser även till att hela företaget får ta del av utbildningar för att höja kunskapsnivån. Ett aktuellt område är att alla ska känna sig trygga på jobbet och veta hur de ska göra om en hotfull situation uppstår.

– Jag är oerhört tacksam för det stöd jag fått från mina fackliga kollegor, annars hade jag inte kunnat driva på som jag gjort.

LO distriktet och Årets skyddsombud

LO-distriktet i Stockholms län sträcker sig från Norrtälje till Södertälje. Det samlar de 14 LO-förbunden i regionen. Där avhandlas gemensamma frågor som till exempel regionalpolitik, facklig-politisk samverkan, opinionsbildning.

Årets skyddsombud utses utifrån förbundens nomineringar, intervjuer med samtliga och ett beslut i distriktets styrelse.

Genom utmärkelsen vill LO uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som skyddsombud ute på arbetsplatserna dagligen verkar för.