Vad är belastningsskador/förslitningsskador?

 • En medicinsk term på symtom som kommer från rörelseorganen (muskler, senor, leder och ligament).
 • En viss del av kroppen blir försvagad av att den blivit överanvänd.
 • Skadorna yttrar sig ofta i smärta och svårigheter att röra den drabbade kroppsdelen.

Hur uppstår belastningsskador och vilka besvär ger de?

Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får ont i kroppen.

Målare får ofta problem med axlar, nacke, ländrygg och vissa leder.

85 procent av målarna hade brister i arbetsmiljön och närmare hälften berodde på brister i ergonomin enligt en rapport från Arbetsmiljöverket 2022.

Vad är ergonomi?

Ergonomi är hur arbetet och arbetsplatsen är anpassat efter den person som ska utföra jobbet.

Vad kan förebygga belastningsskador?

 • Ta paus
 • Växla arbetsställning
 • Växla arbetsuppgifter
 • Använd hjälpmedel

Vad ska arbetsgivaren göra vid smärta och värk?

 • Arbetsgivaren har alltid ansvaret att förebygga ohälsa på jobbet.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans med anställda eller skyddsombud.
 • Arbetsgivaren ska undersöka och riskbedöma arbetet på de olika arbetsställena. Det räcker alltså inte med en generell riskbedömning.
 • Vidta åtgärder för att undvika ohälsa och olycksfall.
 • Se till att chefer och arbetstagare har tillräckliga kunskaper om riskerna och hur de ska arbeta säkert för att förebygga att de skadas eller blir sjuka.

Här finns råd och stöd för arbetsmiljöarbetet:

 • Ergonomihjälpen: Ergonomihjälpen är ett onlineverktyg på prevent.se som ska hjälpa arbetsgivaren att förebygga belastningsskador. Här finns checklistor, instruktionsfilmer och utbildningsmaterial.
 • Utbildningsmaterial: Måleriföretagen och Målareförbundet har gemensamt med Prevent tagit fram ett utbildningsmaterial med filmer och flera checklistor samt en bilderbok som kan vara till hjälp när man behöver förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom måleribranschen.
 • Information och uthyrning: Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har webbsidor med information om risker och vad som kan göras för att förebygga. CAMM hyr även ut instrument för ergonomiska mätningar.
 • Föreskrifter: På av.se finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter och stödmaterial.