Det finns många olika uppgörelser ute i landet och många medlemmar vet inte hur de ska ställa sig till arbetsgivarens krav. Om arbetsgivaren kräver att arbetstagaren ska ta firmabilen hem kan man bli förmånsbeskattad då? Från när ska arbetstiden räknas?

Det finns funderingar kring firmabil och hämtning av barn på dagis. Vem betalar trängselskatt och parkeringsavgifter? 

Motionären vill att förbundet tillsätter en arbetsgrupp som ska utreda de frågor som finns kring resor till och från arbetet och att den gör ett häfte med information om vad som gäller.

Allt mer aktuell fråga

Förbundsstyrelsen skriver i sitt utlåtande att området som motionären tar upp har blivit mer och mer aktuellt på senare år.

Det har också uppmärksammats i de senaste avtalsförhandlingarna med olika typer av avtalsförslag på reseavtalet. 

Förbundsstyrelsen tycker det är rimligt att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att genomlysa reseavtalet. Hur informationen ska utformas tycker den däremot att arbetsgruppen får avgöra.

Resor är också förknippade med miljön. Målarettan föreslår i en motion att förbundet ska miljökompensera med utsläppsrätter för Målareförbundets flygresor.

Förbundsstyrelsen tycker att förbundsmötet ska ställa sig positiv till motionen men vill få mandat att titta vidare på frågan och inkludera även andra miljöpåverkande områden som förbundet kommer i kontakt med.

Förbundets resor ska främst ske med tåg

Målareförbundet behöver också se över sitt resereglemente. Huvudregeln är att resor ska ske med tåg, om inte den totala kostnaden för flyg blir billigare. 

Eftersom priserna på flyg har minskat är det många gånger billigare att flyga. Målareförbundet har alltså i sitt resereglemente hitintills inte lagt någon större miljöaspekt på sitt resereglemente utan det är kostnaderna som styrt.