Liftutbildningsrådet har utformat en gemensam läroplan och auktoriserar utbildningsföretag. I den fristående organisationen finns representation från Arbetsmiljöverket, arbetsgivare, arbetstagare, liftleverantörer, liftuthyrare och utbildare.

Jenny Forssell och Jan Åström från Liftutbildningsrådet informerade på Målareförbundets konferens för Regionala skyddsombud.

Regler kring liftanordningar

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av lyftanordningar och lyftredskap står att en arbetsgivare som låter en anställd eller inhyrd person använda lift ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper om säker användning av utrustningen.

De ska också ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Liftanordningar ska vara besiktade, om de inte är det – anmäl till Arbetsmiljöverket.

– Se till att ni har en kopia av körtillståndet med er. Det är er försäkring om en olycka händer och arbetsgivaren hävdar att den inte gett er tillstånd, säger Jan Åström.

Arbetsgivaren bestämmer utbildning

Arbetsgivaren bestämmer vilken utbildning den ger sina anställda och om utbildningen uppfyller kraven. Det finns andra utbildare än de som auktoriserats av liftutbildningsrådet.

Utbildningar auktoriserade av Liftutbildningsrådet innehåller teori och praktik. Utbildningsbeviset gäller fem år sen ska man göra ett prov som visar att man fortfarande har kunskapen.

Liftutbildningsrådet tar också fram en halvdags vidareutbildning.

Misskötsel = återkallad auktorisation

Jan Åström gör kontroller av utbildningarna och ungefär 42 procent av rådets auktoriserade utbildningar har följts upp. De som missköter sig kan få sin auktorisation återkallad.

– Klagomål kan framföras till kansliet.

När man har sin liftutbildning och det är dags att köra på sin arbetsplats ska man få en maskinintroduktion för hur just den aktuella liften fungerar. Detta slarvas det med och Jan Åström uppmanar att arbetstagare ska ställa krav.

De främsta riskerna med liftar är: flera liftar samtidigt, de som är självgående, underlaget, risk för påkörning.

– Det ska vara ordentligt avspärrat och tänk på att fallskyddet motsvarar säkerhetsbältet, säger Jan Åström.