Conny Andersson i nattmössa fick symbolisera att Målareförbundet har en självbild som inte stämmer.

Ombudsmän och förtroendevalda blev skrivna på näsan att det är 14 185 som är medlemmar inte cirka 15 000, en arbetsuppgift är att rekrytera medlemmar – ändå blir de färre, medlemsvärvning ska göras på yrkesskolor och hängavtal ska skrivas.

Budskapet var: Vakna! Nu startar vi om tillsammans och säg inte nej till nya idéer.

Henrik Schyffert konstaterade att vi måste lära oss att samarbeta, det är ingen förmåga som vi föds med och har naturligt från början.

På vissa ställen verkar det lättare att rekrytera. Kan vi ta lärdom av varandra?

Conny Andersson

När det gäller idéer så är hans råd att komma på en massa dåliga idéer och lyssna på andras dåliga idéer. Finns det många idéer är chansen stor att hitta en bra. De dåliga dör av sig själv men ibland kan två dåliga idéer bli en bra.

– Säger man ja så händer något i alla fall.

Målareförbundet drar nu igång projektet Rekrytera och organisera. Målet är att 2020 vara minst 15 000 medlemmar och leder projektet gör Conny Andersson på förbundskontoret. Avdelningarna ska varje månad lämna rapport till Conny Andersson som informerar förbundsstyrelsen. För att lyckas måste alla i varenda avdelning vara med och göra sitt yttersta.

– På vissa ställen verkar det lättare att rekrytera. Kan vi ta lärdom av varandra? säger Conny Andersson.

För att nå målet kommer Målarnas att använda sig av en medlemsrekrytering via Folksam som andra förbund framgångsrikt provat och en annan beprövad metod som heter Organizer.

Henrik Schyffert
Henrik Schyffert roade och berörde. ”Lyssna på alla idéer. Slår ni ner en dålig kommer ni aldrig få höra de bra för den personen kanske aldrig mer yttrar sig” var ett av budskapen.

Avdelningarna är viktiga i rekryteringen av medlemmar på arbetsplatser och på skolor men det har också ett viktigt uppdrag att sätta medlemmen i centrum för att de ska stanna kvar. Därför ska avdelningarna årligen erbjuda sig att arrangera femtimmarsmöten hos arbetsgivare med fler än fem medlemmar.

40 procent av medlemmarna ska under året få besök på sin arbetsplats av facklig förtroendeman, skyddsombud, medbestämmandeombud eller ombudsman. Förbundet kommer fortsätta satsningen på att stärka arbetsplatsorganisationen genom att utbilda förtroendevalda.

Målet är att det på 80 procent av de arbetsplatser där Målareförbundet har minst fem medlemmar ska finnas ett kontaktombud eller annan förtroendevald.

Anders Korneliusson, förbundsombudsman, visade att 73 procent av målarna är medlemmar. Antalet möjliga att rekrytera är 2 900. Inom måleri har 80 procent av företagen kollektivavtal och inom lack 55-71 procent. Det visar att organisationsgraden är relativt hög.

Minskningen av antalet medlemmar kan delvis förklaras med den strukturomvandling som skett i branschen.

Vi ska inte vara för hårda mot oss själva. Vi gör mycket bra.

Jan Staaf

Medlemsundersökningar visar att Målarnas medlemmar är mer nöjda med sitt fack än medlemmar i andra förbund. 82 procent av Målarna anser att medlemskapet ger möjlighet att påverka arbetsmiljön (LO totalt: 66 %, Byggnads 74 %).

76 procent av målarna anser att medlemskapet ger bättre löneutveckling (LO totalt: 63 %, Byggnads 68 %). 85 procent av målarna säger att de får hjälp vid tvist med arbetsgivaren (LO totalt: 77%, Byggnads 78%).

– Vi ska inte vara för hårda mot oss själva. Vi gör mycket bra, sade Jan Staaf, förbundsombudsman.