• Claes Thim är ett av skyddsombuden som nyligen lade ett skyddsstopp på en byggarbetsplats i Stockholm. (Bilden är tagen i ett annat, tidigare sammanhang och föreställer inte den aktuella arbetsplatsen). Foto: Eric Salomonsson

Den 20 mars lade Elektrikerförbundets regionala skyddsombud skyddsombudsstopp på ett bygge i centrala Stockholm.

– Vi menar att det råder en omedelbar fara för säkerheten för montörerna på plats, säger Claes Thim, regionalt skyddsombud i Stockholm för Elektrikerförbundet.

De brister som de regionala skyddsombuden särskilt lyfter i sin anmälan till Arbetsmiljöverket är sådant som att såväl utrymningsvägar som ett systematiskt arbetsmiljöarbete saknas samt att elsäkerheten är bristfällig.

– Vi åkte förbi arbetsplatsen och noterade att där stod en byggställning. Vi gick in och kollade men hittar inga ansvariga på plats. Dock fann vi två förstaårsmontörer som arbetade själva, säger Claes Thim.

LÄS ÄVEN: Ny säkerhetspark ska minska olyckor i byggbranschen

Under sin rundvandring upptäckte de regionala skyddsombuden ett stort antal brister på bygget. En ställning höll på att byggas av personer utan kompetens och med fel arbetsmetod. Material till ställningen stod på hög och ramlade så att det träffade ett av skyddsombuden.

Flertalet trasiga stegar påträffades, skräp låg i vägen som försvårade en eventuell utrymning och någon utrymningsplan eller återsamlingsplats fanns inte heller.

Inga skyddsronder gicks på bygget och det var oklart vem som var lagbas för de båda förstaårsmontörerna som var ensamma montörer på plats.

LÄS ÄVEN: Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Det värsta var dock, enligt Claes Thim, bristerna i elsäkerheten. Elrummet var olåst, och i rummet fanns många oskyddade spänningssatta delar.

Därutöver var avspärrningen mellan byggarbetsplatsen och allmänheten bristfällig, obehöriga kunde enkelt ta sig in på arbetsplatsen.

En enda förstahjälpenstation fanns på arbetsplatsen. Den stod dock bland skräp i ett hört och var tom.

Dessutom upptäckte skyddsombuden att montörernas personalutrymme var att likna med ett soprum.

– Det stank. Just detta handlar inte om en omedelbar fara, men det är ohygieniskt och ställer en fråga om hur det ser ut med människosynen.

LÄS ÄVEN: ”Bra arbetsmiljö är inte gratis”

Skyddsombuden kontaktade företaget i samband med besöket, och den ansvarige chefen gick med på att plocka bort sina anställda från bygget.

En stund senare ändrade sig dock chefen och skickade åter sina anställda till bygget.

Då lade Elektrikerförbundets skyddsombud ett skarpt skyddsstopp med adress Arbetsmiljöverket.


Artikeln är tidigare publicerad i Ttidningen Elektrikern, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se