Alla omfattas av arbetsmarknadens regler. Några som utnyttjas grovt är de som saknar uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

  • Alla omfattas av arbetsmarknadens regler. Några som utnyttjas grovt är de som saknar uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Foto: Tomas Nyberg

  • Bengt Sandberg, ordförande för Fackligt center för papperslösa, är numera pensionär men har en bakgrund inom Fastighets. Foto: Helena Forsberg

  • Alla omfattas av arbetsmarknadens regler. Några som utnyttjas grovt är de som saknar uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Till deras hjälp finns Fackligt center för papperslösa. Foto: Helena Forsberg

  • Peter Fredin, Målarettan, är en av de personer som ger papperslösa information och råd vilka rättigheter de har. Foto: Helena Forsberg

  • Peter Fredin, Målarettan, är en av de personer som ger papperslösa information och råd vilka rättigheter de har. Foto: Helena Forsberg

Alla omfattas av arbetsmarknadens regler. Några som utnyttjas grovt är de som saknar uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Till deras hjälp finns Fackligt center för papperslösa. Målarettans ombudsman Peter Fredin är en av de som bemannar centrets mottagning.

– Det som man kommit överens om i avtal och där kollektivavtal finns gäller även dessa personer. Men många gånger är det ljusskygga arbetsgivare, säger han.

Det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd och olagligt för dem att arbeta – men det innebär inte att papperslösa saknar rättigheter.

Arbetstidslagen, arbetsmiljöregler och diskrimineringslagen gäller alla på svensk arbetsmarknad. Liksom rätten att få utlovad lön betald i rätt tid.

Fackligt center för papperslösa är en förening med medlemmar från LO, TCO och Saco. Grunden är att svenska kollektivavtal ska gälla alla. Kampen handlar om att förhindra och motverka lönedumpning och att människor utnyttjas på svenska arbetsplatser.

Förbunden som är medlemmar betalar medlemsavgift och styrelsens arbete sker idéelt. Centret har öppet en kväll i veckan där de informerar papperslösa och asylsökande om deras rättigheter på arbetsmarknaden.

De som fått sina rättigheter kränkta kan få hjälp av respektive fackförbund. Under förra året drev förbunden 20 tvisteförhandlingar för papperslösa.

LÄS ÄVEN: Målare jobbar på slavkontrakt

En av dem som bemannar centret är Peter Fredin från Målareförbundet. Avdelning 1 som han arbetar åt har beslutat att han får räkna in det i sin arbetstid.

– Det är en del som kommer, men vi vet att fler borde komma. Det pågår ett hemskt utnyttjande av människor, säger Peter Fredin.

Centret har svårt att nå ut med information om hjälpen de kan erbjuda och många vågar inte ta kontakt.

Peter Fredin berättar om situationer där personer är gisslan hos sin arbetsgivare och kanske till och med bor på arbetsplatsen. Arbetstillstånd säljs dyrt vilket innebär att utlänningar står i skuld redan när de kommer till Sverige. Sedan tvingas de jobba för låg ersättning eller ingen lön alls.

– När man kommer hit vet man inte sina rättigheter. När de sedan får information och hävdar sin rätt så rivs deras tillstånd och då är utvisning nästa, säger Peter Fredin.

Utnyttjandet förekommer i alla branscher – även byggbranschen – men restaurang- och städbranschen är överrepresenterad.

LÄS ÄVEN: Om slavhandeln på svenska byggen

Ett exempel ur verkligheten är Fabian från Argentina som jobbar som målare. Den fjärde dagen på sin arbetsplats faller han från en ranglig stege och bryter foten. Efter olyckan drar arbetsgivaren av Fabians arbetskläder och tvingar honom att säga att han ramlat i sitt hem.

Han blir erbjuden 500 kronor och en påse med frukt och godis. När foten har läkt får Fabian nytt jobb. Han städar inför en golvläggning, men han får inte ut sin lön. Han tar kontakt med Fackligt center för papperslösa.

Målarnas och Byggnads driver det första ärendet och Hotell- och restaurangfacket det andra.

Föreningen är inne på sitt elfte verksamhetsråd och enligt dess ordförande Bengt Sandberg från Fastighets har den aldrig varit så viktig som nu.

– Jag tänker på det politiska klimatet med ett hårt tonläge. Otrygga människor vågar inte hävda sin rätt.

En av föreningens utmaningar är att öka engagemanget från den fackliga rörelsen – även centrets egna medlemmar. Bengt Sandberg berättar att det inte är helt enkelt att komma med ärenden till förbunden och förbunden behöver agera snabbare.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Stoppa slavarbetet”

Ingen vet med säkerhet hur många papperslösa det finns i Sverige, men Fackligt center för papperslösa uppskattar dem till cirka 50 000.

– Det blir råare och råare, människor utnyttjas på slavliknande sätt i Sverige. Det är ovärdigt ett civiliserat samhälle.

Bengt Sandberg är entusiastisk inför en kontakt som knutits med jurister som hört av sig och vill hjälpa centret. Juristerna har tankar om att inte bara ställa upp för individer, utan stämma företag och hela branscher där utnyttjandet är utbrett.