Enna Gerin och Markus Kallifatides kom den 16:e maj till Byggfackens Hus i Örebro och visade på hur politiken har sett ut under de senaste decennierna, vad nyliberalismen är för något samt hur klyftorna ökar i samhället.

Så lades det fram förslag på hur en förändring kan ske och hur politiskt opinion kan förändra det politiska spelet.

Markus Kallifatides är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i den nystartade socialdemokratiska föreningen Reformisterna.

Enna Gerin är utredare på Katalys och kassör i Reformisterna. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och en masterexamen i nationalism studier. 

Stefan Hven