Vid vårens årsmöte valdes Kristina Norlin till ordförande för avdelning 10, som tidningen tidigare berättat om.

Därmed hade Målareförbundet fått sin första kvinnliga avdelningsordförande. En viktig milstolpe i jämställdhetsarbetet.

Kristina Norlin har nu fått anställning som gymnasielärare och lämnar därmed sitt uppdrag.

I hennes ställe träder Maria Edström in som ordförande i avdelning 10.