Under de senaste åren har stora arbetsmiljöproblem uppstått på Hallsbergs bostadsstiftelse, också kallat Hallbo, där även målare finns anställda.

Ett 20-tal medarbetare har sagt upp sig sedan en ny vd tillträde hösten 2015, som Nerikes Allehanda rapporterat om vid ett flertal tillfällen. 

En kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön som gjorts av företagshälsovården i början av året visar att personalen tappat förtroendet för ledningen.

Kartläggningen visade att få trivdes och mådde bra på arbetsplatsen och medarbetare beskrev att det fanns en tystnadskultur på Hallbo. Det fanns också uppgifter om kränkningar i rapporten. 

Situationen var innan sommaren så allvarlig att Fastighets planerade att göra en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket om inte Hallbos ledning vidtog åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.

– Fastighets hade flera medlemmar på Hallbo men de flesta har valt att sluta. De anställda är rädda på jobbet. Det har skapats en tystnadskultur eftersom vd:n ger sig på dem verbalt när de delger kritik. De upplever också att vd:n har ett stort kontrollbehov, de känner sig övervakade. Många mår psykiskt dåligt av situationen, sa Fastighets regionala skyddsombud Richard Fredriksson till Fastighetsfolket i juni.  

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Men nu har ledningen presenterat en ny handlingsplan som fått grön ljus av facket. Bland annat ska Hallbos vd delegera arbetsledaransvaret till flera enhetschefer.

Fastighetsskötarna ska nu arbetsledas av en fastighetschef och en arbetsledare. Det är en viktig förändring, menar Richard Fredriksson. 

– Vd:n ska inte vara inne och peta i den dagliga verksamheten längre, utan arbeta mer med den strategiska utvecklingen av bolaget. Det är en viktig förändring och jag hoppas och tror att det kommer att skapa ett bättre arbetsklimat på Hallbo, säger Richard Fredriksson till Fastighetsfolket

Hallbos vd Hans Boskär säger i en intervju med Fastighetsfolket att han inte känner igen beskrivningen av att det skapats en tystnadskultur på arbetsplatsen. 

– Jag har alltid bejakat konstruktiva idéer, däremot det har funnits en oförmåga att förändra sig hos en del medarbetare. Den största förändringen sedan förut är att ett antal tongivande människor som försök motarbeta styrelsens intentioner har slutat. Nu är stämningen mycket bättre. Jag uppfattar inte att folk är rädda på jobbet, säger Hans Boskär.

Jag hoppas att personalen kommer våga organisera sig, för man är inte så stark ensam.

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets

Han menar att de förändringar som gjorts i ledningens struktur redan skapat ett bättre arbetsklimat på bostadsbolaget. 

– Vi har skapat en bra dialog och människor blir hörda och sedda. Den förändring vi har gjort i ledningen där chefsansvaret delegerats till enhetschefer gör att tilliten har förbättrats, säger Hans Boskär. 

En arbetsmiljögrupp har också startats där arbetsledare och förtroendevalda ska träffas regelbundet för att lyfta arbetsmiljöfrågor. 

De fackförbund som bjudits in till att delta i arbetsmiljögruppen är Fastighets, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Vision. 

Richard Fredriksson hoppas att Fastighets kommer att kunna bilda en fackklubb på Hallbo under den närmsta tiden. Under ett medlemsmöte i veckan lyfta han frågan och fick positiv respons från medarbetarna. 

– Vi har inte så många medlemmar på Hallbo i nuläget. Men flera sa att de vill gå med i facket och starta en klubb för att tillsammans kunna påverka arbetsmiljön i rätt riktning. Jag hoppas att personalen kommer våga organisera sig, för man är inte så stark ensam, säger Richard Fredriksson. 

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.